1998 Ve 1975 Tarihli “afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” Lerin Çok Katlı Bir Çelik Yapı Örneği De Kullanılarak Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Vatansever, Cüneyt
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Yapılan çalışmanın temel amacı, 1998 ve 1975 tarihli ‘Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik’lerin içerdikleri kavram ve kabuller bakımından genel olarak karşılaştırılması ile birlikte ortaya konan farklı ve benzer tarafların çok katlı bir çelik yapı üzerinde irdelenmesidir. Dolayısıyla, ilk olarak her iki yönetmelik incelenerek farklı ve benzer hesap ve konstrüktif kurallar ile yenilenen kavram ve kabuller, karşılaştırmalı olarak anlatılmıştır. Bu incelemeyi takiben, çok katlı bir çelik yapı örneği her iki yönetmelik de ayrı ayrı gözönüne alınmak suretiyle yatay ve düşey yüklere göre analiz edilmiş ve yapısal elemanları boyutlandırılmıştır. Her iki yapısal analizin sonunda her iki doğrultu için hesaplanan yapıya ait birinci doğal titreşim periyotları, deprem katsayıları, yaklaşık periyot ifadeleri ile gerçek periyot değerleri arasındaki uyum ve kat hizası deplasman değerleri, genel hesap ve konstrüktif kurallar ile metraj sonunda elde edilen çelik malzeme ağırlıkları karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir.
The main purpose of the study, which is presented, is comparison of “Specifications for Buildings to be built in Disaster Areas” of 1998 and that of 1975 from point of concepts and assumptions and to investigate the behaviour of a multi-storey steel structure, taking into account the differences and similarities in these between both Turkish Seismic Design Codes. In this way, differences and similarities in concepts, assumptions replaced with old ones in Turkish Seismic Design Code of 1975 have been discussed in general way. From that point the multi-storey steel structure was analyzed according to each Turkish Seismic Design Codes with respect to lateral and vertical loads and then its structural members were given dimensions. At the end of both structural analysis, first natural vibration period calculated for both directions of the building, convenience between values of the periods from approximate expressions and from Rayleigh Formula, displacements of the floor level and quantity surveying results have been mentioned in comparative manner.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
1998 ve 1975 tarihli ‘Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik’ler, Yapısal analiz, Metraj, Turkish Seismic Design Codes, Structural analysis, Quantity surveying
Alıntı