Lif Katkılı Çimentolu Kompozitlerin Çatlak – Elektriksel Direnç İlişkisinin Deneysel Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013
Yazarlar
Teomete, Egemen
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Depremler, malzeme bozulmaları ve diğer çevresel etkiler yapıların performansını düşürmektedir. Yapıların performansının yapısal izleme ile takip edilmesi, insanların can güvenliği açısından son derece önemlidir. Yapısal izlemede kullanılan klasik sensörler (gerinim pulları, piezo-elektrik ve benzeri sensörler) düşük dayanıklılığa, düşük duyarlılığa ve yüksek maliyete sahiptirler. Klasik sensörlerin düşük dayanıklılığı, uzun dönem ölçümler alınmasına engel olurken, yüksek maliyetleri sınırlı sayıda kullanılmalarını gerektirir. Bu çalışmada değişik oranlarda karbon lif içeren beş adet çimentolu kompozit karışımı tasarlanmıştır. Her karışımdan 3 er adet 4*4*16 cm ebatlı prizma hazırlanmıştı, toplam 15 örnek hazırlanmıştır. Örneklere çentikli eğilme testi uygulanırken, eş zamanlı olarak elektriksel dirençleri ölçülmüştür. Çatlak boyu ile elektriksel direnç değişimi arasındaki korelasyonlar belirlenmiştir. Çatlak ölçümü için duyarlılık ve doğrusallık performans parametreleri tanımlanmıştır. Çatlak boyu ile elektriksel direncin ölçüldüğü çentikli eğilme testleri, çimentolu kompozitlere ilk defa bu projede uygulandı. Bu çalışma, kendi hasarını ölçen akıllı malzemelerin inşaat sektöründe kullanılmasını hedeflemektedir.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2013
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2013
Anahtar kelimeler
Alıntı