Homojen Olmayan Elastik Zemine Oturan İnce Plakların Zorlanmış Titreşimleri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Öztürk, Emin Mete
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, homojen olmayan elastik zeminlere oturan ince dairesel plakların zorlanmış titreşimleri incelenmiştir. Temel dairesel plak denklemleri ele alındıktan sonra, çeşitli yükleme ve mesnet durumları için plak davranışları araştırılmıştır. Daha sonra elastik zeminlere oturan dairesel plakların genel çözümüne geçilmiştir. Plak merkezinden tekil yükle yüklenerek, statik ve harmonik zorlama halleri olmak üzere iki durum için çözülmüştür. Statik ve dinamik haller için homojen zemin ile homojen olmayan zemin durumlarında plak yarıçapı boyunca çökme, eğilme momenti ve kesme kuvvetinin değişimi incelenmiştir. Yer değiştirmenin aksine, kesme kuvveti ve momentin plağın merkezine yakın bölgelerde daha etkili olduğu görülmüştür. Dinamik halde, plak orta ve uç noktalarında yer değiştirme genliklerinin frekans oranlarına göre değişimi incelenmiştir. /1 ve k1/k2 oranlarının belli değerleri için çizilen yarıçap boyunca düşey yer değiştirme eğrilerinin beklenene yakın sonuçlar verdiği görülmüştür.
In this thesis, the forced vibrations of thin circular plates on non homogeneous elastic foundations have been studied. After the basic circular plate equations, the behaviour of the plates for various support and loading types have been investigated. Then, the general solution of the circular plates resting on elastic foundations have been explained. The plate has been loaded with axial load at its center and ıt has been solved for both homogeneous and non homogeneous foundation cases. For the static and the dynamic load cases, the translation, shear force and the moment values of the plate by its radius have been investigated. Despite the translation, ıt has been seen that the shear force and the moment values are more effectual at the closer region to the centroid. At the dynamic case, the change of the translation amplitudes by the ratio of compulsion frequencies has been investigated. The translation curves by the radius of the plate for various /1 and k1/k2 ratios have been plotted. The comparison of the results with the examples given in the literature was in a good agreement.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Elastik zemin, Plak, Zorlanmış Titreşim, Elastic Foundation, Plate, Forced Vibration
Alıntı