Reaktif Distilasyon Kolonların İki Ve Üç Nokta Sıcaklık Kontrollerinin Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-02-18
Yazarlar
Demirel, Barış
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, bir reaktif distilasyon kolonunda üç farklı relatif uçuculuk değerine sahip iki reaktan-iki ürün içeren reaksiyon sistemi tanımlanmış ve bu üç ayrı sistem için iki ve üç nokta sıcaklık kontrolüne sahip iki farklı kontrol yapısı ve bu kontrol yapıları için iki farklı raf seçim yöntemi karşılaştırılmıştır. Bu kontrol yapıları CS2TI, CS2TII, CS3TI ve CS3TII olarak adlandırılmış ve her birinin kontrol edici ayarları otomatik ayar testi uygulanarak yapılmıştır. Bu kontrol yapılarının dinamik davranımları üretim hızındaki ±%20’lik değişikliklere ve taze besleme akımlarındaki %5’lik safsızlıklara karşı incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, üç farklı relatif uçuculuk değeri için de üç nokta sıcaklık kontrol yapılarının iki nokta sıcaklık kontrol yapılarına göre daha iyi olduğu ve üç nokta sıcaklık kontrol yapıları arasında da CS3TII kontrol yapısının CS3TI kontrol yapısından daha iyi olduğu görülmüştür.
In this study, two reactans-two products reaction systems which have three different relative volatilities column are defined in a reactive distillation and two different control structures which have two and three point temperature control structures and two different tray selection methods are compared. This comparison is done for three reaction systems which have different relative volatilities. This control structures are named as CS2TI, CS2TII, CS3TI and CS3TII and controller settings are done by using auto-tuning test for each of them. The dynamic behaviours of these control structures are investigated against to 20±% production rate handle changes and 5% purities in fresh feed streams. According to results, it is seen that three point control structures are better than two point control structures and CS3TII which is formed by using different tray selection method in three point control structures
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Reaktif Distilasyon, Sıcaklık Kontrol, Relatif Uçuculuk, Reactive Distillation, Temperature Control, Relative Volatility
Alıntı