Deprem Bölgeleri İçin Çelik Konut Teknolojileri Ve Taşıyıcı Sistem Önerileri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çağlı, Baran
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, depreme dayanıklı yapısal çelik taşıyıcı sistemler ve hafif çelik konut teknolojileri incelenmiştir. Ülkemizde pek uygulanmayan bu taşıyıcı sistemler arasında karşılaştırmalar yapılmıştır ve Türkiye koşullarına uygun depreme dayanıklı çelik taşıyıcı sistemler öneri olarak getirilmiştir. Çelik taşıyıcı sistemler; düşük maliyet, hafiflik, depreme dayanıklılık ve kolay uygulanabilirlik kriterleri göz önüne alınarak karşılaştırılmıştır. Depreme dayanıklı çelik taşıyıcı sistemlerin tasarım ve uygulama prensipleri üzerinde durulurken, çelik taşıyıcı sistemlerin, betonarme taşıyıcı sistemlere göre üstünlükleri de belirtilmiştir. Ayrıca; Amerikan, Avrupa, Japon ve Türk Deprem Yönetmelikleri’nde belirtilen taşıyıcı sistem davranış katsayılarının farklı değerlerde olmasının, yapıya etkiyen yatay deprem kuvvetleri ve boyutlandırma üzerindeki farklı etkileri tartışılmıştır. Çeşitli deprem yönetmelikleri arasındaki karşılaştırmalar sonucu, diğer deprem yönetmeliklerinde tanımlanan bazı çelik taşıyıcı sistemlerin, 1998 Türk Deprem Yönetmeliği’nde tanımlanmadığı görülmüştür. Bunun yanında, Türk Deprem Yönetmeliği’ndeki taşıyıcı sistem davranış katsayılarının büyük olmasının statik hesaplara olumsuz etkisi üzerinde durulmuştur.
In this study, seismic resistant structural steel load bearing systems and light-gauge steel house technologies are studied. Comparisons between these load-bearing systems, which are not applied mostly in our country, are made and appropriate steel load bearing systems for Turkey conditions is proposed. Steel load bearing systems are compared considering criterions like low cost, lightness, earthquake resistance and easy applicability. While the design and construction principles of seismic resistant steel load bearing systems are explained, the superiorities of steel load bearing systems to reinforced concrete load bearing systems are also determined. Furthermore, the different effects of the load bearing system behavior factors having different values, which are determined in American, European, Japan and Turkish Earthquake Regulations, on horizontal earthquake loads and dimensioning are discussed. In conclusion of the comparison between the various earthquake regulations, it has been seen that the some of steel load bearing systems, which are defined in other earthquake regulations, are not defined in 1998 Turkish Earthquake Regulation. In addition, the negative effect of the big load bearing system behavior factors that are determined in 1998 Turkish Earthquake Regulation, on static calculations is emphasized.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Depreme dayanıklı tasarım, Yapısal çelik taşıyıcı sistemler, Seismic resistant design, Structural steel load bearing systems
Alıntı