Endüstriyel Atık Malzemelerin Karayollarında Kullanımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çağlar, Gürel Afife
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Atık malzeme ve yan ürünlerin değerlendirilmesi, hem çok kısıtlı olan doğal malzemelerin kullanımını azaltarak doğanın bozulmasını önlemekte, hem de malzemelerin atılmak üzere depolanması durumunda çevrede oluşacak problemleri en aza indirmektedir. Bu nedenle, endüstriyel atıkların çeşitli kullanım alanlarında değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılması gerekmektedir. Son yıllarda, endüstriyel atıkların karayolu tabakalarında değerlendirerek ortadan kaldırılmaları için yapılan çalışmalar yaygınlaşmıştır. Termik santrallerde elektrik üretimi sırasında oluşan küller, desülfojips atıkları, demir çelik fabrikalarında üretim sırasında oluşan cüruflar, hurda otomobil lastikleri, cam kırıkları ve mermer tozları karayollarında bitümlü sıcak karışım kaplamalarından taban zeminine kadar her tabakada, geleneksel malzemelerin özelliklerini sağladıkları müddetçe kullanılmaktadırlar. Bu çalışmada, yurtdışındaki karayollarında kullanımı yaygın olan, Türkiye’de de kullanım potansiyeli bulunan endüstriyel atıkların teknik özellikleri anlatılmış, kullanıldığı tabakalar belirtilmiş ve karayollarında kullanımı üzerine gerçekleştirilmiş çalışmalar açıklanmıştır. Karayollarında bu atık malzemelerin kullanılmasıyla, hem yolların performanslarının iyileştirildiği ve maliyetlerinin azaltıldığı hem de çevresel sorunların çözümlenebileceği sonucuna varılmıştır.
Recycle of wastes and by-products both prevents damage to the nature and reduces the occurrence of environmental problems to a minimum level by reducing the usage of very scarcely found natural substances. Thus, it is important that industrial wastes be gained to state economy through being recycled for various uses. In recent years studies on removing wastes through recycling on highway layers are extended. Fly ashes, coal bottom ash, boiler slag occurred during the production of electricity in coal-fired power stations, slags occurred during the production of stell in iron-steel factories, scrap tyres, waste glasses and marble dusts can be used in any layer from bitumen hot-mix pavements to subgrade as long as they provide characteristics of traditional materials. In this study, the technical characteristics of industrial wastes commonly used in highway construction abroad and having the potential of use in Turkey are described, the road layers on which materials are used are determined and the studies conducted on their use in highway construction are explained. In conclusion, the use of these waste materials in highway construction enhances the performance of the roads, reduces the costs and solves environmental problems.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Endüstriyel Katı Atıklar, Karayolu, Uçucu Kül, Cüruf, Cam Atığı, Industrial solid waste materials, highway, fly ash, slag, waste glass
Alıntı