Mısır Yağı İle Konjuge Linoleik Asit Karışımının Enzimatik Asidolizi İle Yapılandırılmış Yağ Üretimi Ve Optimizasyonu

dc.contributor.advisor Aksoy, H. Ayşe tr_TR
dc.contributor.author Sezer, Çiğdem tr_TR
dc.contributor.department Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji tr_TR
dc.contributor.department Molecular Biology and Genetics en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-06-26 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-15T19:12:42Z
dc.date.available 2015-06-15T19:12:42Z
dc.date.issued 2009-06-26 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Yapılandırılmış yağlar, lipid moleküllerinin yapılarının değişik amaçlar doğrultusunda, kimyasal veya enzimatik olarak değiştirilmesi ile oluşturulmuş moleküllerdir. Yapılandırılmış yağlardan günümüzde sağlık ve beslenme amaçları ile yararlanılmakta, bu amaçlar doğrultusunda lipidler, yapılarında bulunan bazı yapıtaşlarınca zenginleştirilmekte, ya da uygulanan kimyasal veya enzimatik yöntemler ile yeni özellikler kazanmaktadırlar. Bu çalışmada, besleyici özelliklerinin değiştirilmesi amaçlanan mısır yağı, konjuge linoleik asit ile zenginleştirilerek yapılandırılmış bir yağ üretilmiştir. Çoklu doymamış bir yağ asidi olan konjuge linoleik asit, sağlığa olan bilinen olumlu etkilerinden dolayı seçilmiştir. Çalışmada triaçilgliserol yapısının 1 ve 3. pozisyonlarına spesifisite gösteren bir lipaz enzimi olan Lipozyme TL IM seçilerek, enzimatik asidoliz reaksiyonları yürütülmüştür. Reaksiyon ürününe etki eden parametrelerin etkileri incelenmiş, etkili olduğu görülen parametreler, substratların mol oranı ve sıcaklık olarak belirlenmiş, bir deney tasarımı oluşturulmuş ve mısır yağına konjuge linoleik asit katılımı optimize edilmiştir. Optimizasyon için Tepki Yüzey Metodolojisi ve deneysel Statistica 6.0 programı kullanılmıştır. Mısır yağı ile konjuge linoleik asidin enzimatik asidoliz reaksiyonu sonucunda elde edilen yapılandırılmış yağın canlı metabolizması üzerindeki etkilerinin görülmesi için hayvan deneyleri yapılması önerilmektedir. Ayrıca bir başka lipaz ya da çözücü sistemi kullanılarak deney yürütülebilir. Bunlara ek olarak, elde edilen yapılandırılmış yağın büyük ölçekli üretimi için yöntemler araştırılabilir. tr_TR
dc.description.abstract Structured lipids are lipids modified with chemical or enzymatic methods for various purposes. Among these purposes, restructuring oils or fats for obtaining enhanced nutritional properties is of great importance. With the aim of altering the nutritional quality , a corn oil enhanced with conjugated linoleic acid was produced in this study. CLA, a polyunsaturated fatty acid, was chosen due to its many health benefits. To incorporate CLA into corn oil, enzymatic acidolysis reactions utilizing a sn-1,3-specific lipase were conducted. The effects of reaction parameters on reaction yield were studied. Optimization of the system was done via Response Surface Methodology and data to be fitted to the regression equations were computed with software Statictica 6.0, using the experimental data. The resulting structured lipid consisted of ~60 ( mole%) of CLA. Future studies investigating the effects of other enzymes or solvent systems, or the effect of the structured lipid on animals, or methods for producing the structured lipid in large scale can be done. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5400
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Yapılandırılmış yağ tr_TR
dc.subject Konjuge linoleik asit tr_TR
dc.subject Mısır yağı tr_TR
dc.subject Enzimatik asidoliz tr_TR
dc.subject Conjugated linoleic acid en_US
dc.subject Corn oil en_US
dc.subject Enzymatic interesterification en_US
dc.subject Structured lipids en_US
dc.subject Response surface methodology en_US
dc.title Mısır Yağı İle Konjuge Linoleik Asit Karışımının Enzimatik Asidolizi İle Yapılandırılmış Yağ Üretimi Ve Optimizasyonu tr_TR
dc.title.alternative Lipase-catalyzed Incorporation Of Conjugated Linoleic Acid Into Corn Oil: Optimization Using Response Surface Methodology en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9545.pdf
Boyut:
506.76 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama