Mısır Yağı İle Konjuge Linoleik Asit Karışımının Enzimatik Asidolizi İle Yapılandırılmış Yağ Üretimi Ve Optimizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-26
Yazarlar
Sezer, Çiğdem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yapılandırılmış yağlar, lipid moleküllerinin yapılarının değişik amaçlar doğrultusunda, kimyasal veya enzimatik olarak değiştirilmesi ile oluşturulmuş moleküllerdir. Yapılandırılmış yağlardan günümüzde sağlık ve beslenme amaçları ile yararlanılmakta, bu amaçlar doğrultusunda lipidler, yapılarında bulunan bazı yapıtaşlarınca zenginleştirilmekte, ya da uygulanan kimyasal veya enzimatik yöntemler ile yeni özellikler kazanmaktadırlar. Bu çalışmada, besleyici özelliklerinin değiştirilmesi amaçlanan mısır yağı, konjuge linoleik asit ile zenginleştirilerek yapılandırılmış bir yağ üretilmiştir. Çoklu doymamış bir yağ asidi olan konjuge linoleik asit, sağlığa olan bilinen olumlu etkilerinden dolayı seçilmiştir. Çalışmada triaçilgliserol yapısının 1 ve 3. pozisyonlarına spesifisite gösteren bir lipaz enzimi olan Lipozyme TL IM seçilerek, enzimatik asidoliz reaksiyonları yürütülmüştür. Reaksiyon ürününe etki eden parametrelerin etkileri incelenmiş, etkili olduğu görülen parametreler, substratların mol oranı ve sıcaklık olarak belirlenmiş, bir deney tasarımı oluşturulmuş ve mısır yağına konjuge linoleik asit katılımı optimize edilmiştir. Optimizasyon için Tepki Yüzey Metodolojisi ve deneysel Statistica 6.0 programı kullanılmıştır. Mısır yağı ile konjuge linoleik asidin enzimatik asidoliz reaksiyonu sonucunda elde edilen yapılandırılmış yağın canlı metabolizması üzerindeki etkilerinin görülmesi için hayvan deneyleri yapılması önerilmektedir. Ayrıca bir başka lipaz ya da çözücü sistemi kullanılarak deney yürütülebilir. Bunlara ek olarak, elde edilen yapılandırılmış yağın büyük ölçekli üretimi için yöntemler araştırılabilir.
Structured lipids are lipids modified with chemical or enzymatic methods for various purposes. Among these purposes, restructuring oils or fats for obtaining enhanced nutritional properties is of great importance. With the aim of altering the nutritional quality , a corn oil enhanced with conjugated linoleic acid was produced in this study. CLA, a polyunsaturated fatty acid, was chosen due to its many health benefits. To incorporate CLA into corn oil, enzymatic acidolysis reactions utilizing a sn-1,3-specific lipase were conducted. The effects of reaction parameters on reaction yield were studied. Optimization of the system was done via Response Surface Methodology and data to be fitted to the regression equations were computed with software Statictica 6.0, using the experimental data. The resulting structured lipid consisted of ~60 ( mole%) of CLA. Future studies investigating the effects of other enzymes or solvent systems, or the effect of the structured lipid on animals, or methods for producing the structured lipid in large scale can be done.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Yapılandırılmış yağ, Konjuge linoleik asit, Mısır yağı, Enzimatik asidoliz, Conjugated linoleic acid, Corn oil, Enzymatic interesterification, Structured lipids, Response surface methodology
Alıntı