Betonarme Bir Yüksek Binanın İstanbul Yüksek Binalar Deprem Yönetmeliğine Göre İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-07
Yazarlar
Karaçöp, Abdullah
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, İstanbul İl sınırları içerisinde yapılacak betonarme bir yüksek binanın Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik’ine göre doğrusal analizi yapılıp, yapı elemanları boyutlandırıldıktan sonra, yapının deprem etkileri altındaki performansı İstanbul Yüksek Binalar Deprem Yönetmelik’ine göre incelenmiştir. Çalışma, belirli düzeylerdeki deprem yer hareketleri altında betonarme bir yüksek binanın taşıyıcı sistem elemanlarında oluşabilecek hasarın sayısal olarak tahmin edilmesi ve bu hasarın her bir elemanda kabul edilebilir hasar limitlerinin altında kalıp kalmadığının kontrolunu kapsamaktadır. Doğrusal olmayan analizde, perde ve kolon elemanlar kabuk eleman olarak modellenerek lifli (fiber) elemanlar atanmıştır. Bu çalışmanın sonuçları, İstanbul İl sınırları içinde projelendirlecek betonarme bir yüksek binaya örnek teşkil etmiştir.
In this thesis, a linear analysis of a building, which is going to be constructed within Istanbul’s city borders, is done according to the Specifications for Buildings to Be Built in Seismic Zones. The structural elements are dimensioned. Then, the performance of the building under earthquake effects is examined according to the Istanbul High Buildings Earthquake Regulations. The thesis includes the quantitative estimation of the damage that can happen in structural elements of a high-rise reinforcement concrete building under certain levels of earthquake ground motions. The thesis also checks if this damage is under the acceptable damage limits for each element. Fiber elements, at nonlinear analysis, were assigned to structural walls and columns, which were modeled as shell elements. The findings of this project are going to set a case study for high-rise reinforcement concrete buildings that are going to be designed within the Istanbul city borders.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Doğrusal olmayan analiz, Yapı performansı, Hasar limitleri, Nonlinear analysis, Performans of building, Damage limits
Alıntı