Tedarik Zinciri Yönetiminde Dama Modeli

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-12-31
Yazarlar
Karaahmetoğlu, Zehra
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Lojistik Yönetimi kavramı, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Tekstil Sektöründeki uygulamalarından olan DAMA Modeli incelenmiştir. Öncelikle Lojistik Yönetimi ve fonksiyonları üzerinde durulmakta, fonksiyonların işletme yönetimi içindeki yerine değinildikten sonra entegre çalışmaları ve Tedarik Zinciri Yönetimi kavramları üzerinde durulmuştur. Amerika Tekstil Birliği tarafından ortaya konulan ve başarılı sonuçlar veren, tedarik zincirinin ortakları arası işbirliğine dayanan DAMA Modelinin kurulması ve işlemesi üzerine bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışma tekstil sektöründe elyaftan, hazır giyim ürününün nihai tüketiciye ulaşmasına kadar uzanan uzun yolda yapılan ürünün tanımlanması, gerekli kapasitenin ayrılması, çizelgeleme yapılması, düzenli akışı bozabilecek istisnaların belirlenmesi ve çözüme ulaştırılması safhalarını içermektedir. İyi bir bilgi işlem desteği gerektiren modelin uygulanabilmesi müşteri hizmet düzeyini arttıracağı gibi maliyetlerin düşürülmesinde de önemli rol oynamaktadır.
In this study, Logistic Management, Supply Chain Management and DAMA ( Demand Activated Manufacturing Architecture ) Model which is SCM application in textile were examined. Firstly, logistic management and its function’s and their role in organization were mentioned, and then integration of these functions and supply chain management were explained. The DAMA Project was part of the American Textile Partnership and it has showed successfull results. Initiailizing and executing of DAMA Collaborative Supply Chain Model was making a study. This study was contained defining products, forecasting and planning capacity commintmnets, scheculing product and finding exceptions and their solutions in every stage from fiber to garment. This model request well information systems has an important role increasing customer service quality and discreasing costs.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Tedarik Zinciri Yönetimi, DAMA Modeli, Tekstil, Supply Chain Management, DAMA Model, Textile
Alıntı