Mahlep Yağ Asitleri İle Modifiye Lipidlerin Üretimi

dc.contributor.advisor Üstün, Güldem tr_TR
dc.contributor.author Elden, Hüma Özlem tr_TR
dc.contributor.department Kimya Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Chemical Engineering en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-06-30 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-21T13:50:23Z
dc.date.available 2015-05-21T13:50:23Z
dc.date.issued 2009-07-01 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, soya yağının triaçilgliserollerine KLNA katılması ile sağlık açısından daha faydalı hale getirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, % 40,0 KLNA içeren mahlep yağ asitleri (MYA) ile soya yağı (SY) arasında Lipozyme TL IM (Thermomyces lanuginosa) lipaz enzimi varlığında asidoliz reaksiyonları yürütülmüştür. Reaksiyon değişkenlerinin (süre, sıcaklık, enzim miktarı ve substrat mol oranının) SY’na KLNA katılımı üzerindeki etkileri incelenmiş ve reaksiyon koşulları Tepki Yüzey Metodolojisine göre optimize edilmiştir. Optimum reaksiyon koşulları, SY:MYA mol oranı 1:6,4 ve sıcaklık 36,8 ºC olarak saptanmıştır. Bu koşullarda SY’na katılması beklenen KLNA miktarı % 26,7’dir. Aynı koşullarda yürütülen deney sonucunda % 26,8 KLNA içeren yapılandırılmış lipid elde edilmiştir. Substrat mol oranı ve sıcaklığın fonksiyonu olarak KLNA katılımının tahmini değerlerini veren kuadratik model oluşturulmuştur. Bu modelin regresyon katsayısı 0,99 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, soya yağından içerisinde % 27 KLNA bulunan ve sağlıklı gıda ürünlerinde kullanılabilecek modifiye bir lipid üretilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the health benefits of soybean will be enhanced with the incorporation of CLNA into their triacylglycerols. For this purpose, acidolysis reactions were conducted between soybean oil (SO) and mahaleb fatty acids (MFA) having 40.0% CLNA in the presence of Lipozyme TL IM (Thermomyces lanuginosa) lipase. The effects of reaction variables (time, temperature, enzyme load, and substrate molar ratio) on the incorporation of CLNA into SO were studied and reaction conditions were optimized by Responce Surface Methodology.Optimum reaction conditions were determined to be a SO:MFA molar ratio of 1:6,4 and temperature of 36,8 ºC. Incorporation of 26,7% CLNA into SO was predicted at these conditions. The structured lipid containing 26,8% of CLNA was obtained at similar conditions. A good quadratic model was obtained to predict CLNA incorporation as a function of substrate molar ratio and temperature with a satisfactory regression coefficient found as 0,99. In conclusion, modified lipid produced from soybean oil having 27% of CLNA could be used in the formulation of healthy food products. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2714
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Mahlep tr_TR
dc.subject Konjuge linolenik yağ asitleri tr_TR
dc.subject Soya yağı tr_TR
dc.subject Lipaz tr_TR
dc.subject Asidoliz tr_TR
dc.subject Modifiye lipidler tr_TR
dc.subject Optimizasyon tr_TR
dc.subject Mahaleb en_US
dc.subject Conjugated linolenic acids en_US
dc.subject Soybean oil en_US
dc.subject Lipase en_US
dc.subject Acidolysis en_US
dc.subject Modified Lipids en_US
dc.subject Optimization en_US
dc.title Mahlep Yağ Asitleri İle Modifiye Lipidlerin Üretimi tr_TR
dc.title.alternative Production Of Lipids Modified With Mahaleb Fatty Acids en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9668.pdf
Boyut:
2.52 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama