Glisidol Ve Maleik Anhidrit’in Reaksiyonu İle Kendi Kendine Sertleşebilen Poliester Elde Edilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Karagöz, Bünyamin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Eşit molardaki maleik anhidrit ile glisidolün dimetoksiethandaki kontrollü reaksiyonu sonucunda her bir ünitesinde bir hidroksil grubu içeren çözünebilen doymamış poliester elde edilir. Reaksiyon reaktantların basamaklı halka açılmasıyla ilerler ve kısa bir süre içinde oldukça yüksek viskoziteli berrak bir çözelti oluşur.İlk basamakta monomaleate ester 800C civarında oluşur.İkinci basamakta 1200C civarında oksiran grubunun halka açılması meydana gelir.Net reaksiyonda su çıkışı meydana gelmeden molekül ağırlığı 6000-18000 olan çözünebilen poliester oluşur.Bu çözünebilen poliester yeni monomer ilavesi gerekmeden 1900C ‘da kendi kendine çapraz bağlanabilir.
Controlled reaction of equemolar quantities of maleic anhydride and glycidol in dimethoxy ethane gives soluble polyesters with one hydroxyl group in each repeating unit. The reaction proceeds with stepwise ring opening of the components and gives highly viscous clear solutions in relatively short periods. The first step, monomaleate ester formation takes place around 80oC. Ring opening of the oxirane group is the second step and occurs at 120oC. Overall reaction is formation of soluble polyesters with moderate molecular weights (6000-18000), without elimination of water. The soluble polyesters can be crosslinked tightly by direct heating at 190oC, without additional vinyl monomer.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
maleik anhidrit, glisidol, doymamış poliester, kendi kendine çapraz bağlanabilen., Maleic anhydride, Glycidol, Unsaturated polyester, Self-curable
Alıntı