Güvenilirlik Temelli Gemi Yapı Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-07-11
Yazarlar
Kera, Güray
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Tüm mühendislik dallarında, güvenilirlik analizinin geçerliliği artmaktadır. Bir yapı içerisindeki başarısızlık durumları maliyetli ve ölümcül olabildiğinden mühendisler başarısızlık olasılığını azaltmaya çalışımaktadır. Güvenilirlik hesapları gemi inşaa mühendisiliği için de onlarca yıldır kullanılıyor ve yakın zamanda daha sık kullanılacak gibi gözüküyor. Güvenilirlik açısından yapılan gemi yapı analizlerinin pek çok yaklaşımı mevcut ver hedef güvenilirlik seviyeleri yeni yöntemler ve kurallar ile değişiyor. Bu tezde gemilerin orta kesitinin en yüksek mukavemetinin hesaplanış metotları açıklanacaktır. Hasofer-Lind güvenilirlik dizini ile birinci dereceden güvenilirlik analizi yapılacak ve normal dağılım göstermeyen değerlerin Hasofer-Lind dizininde çözümü için Rackwitz-Fiessler dönüşüm prosedürü uygulanacaktır. Güvenilirliğin önemli bir konusu olarak farklı sınır durumlarında analiz yapılıp karşılaştırması nümerik örnekler bölümünde işlenecektir. Bu bölümde ayrıca konunun anlaşılabilmesi için 2 basit örnek daha gösterilmiştir. Ayrıca, güvenilirlik analizinin temel konuları ve bunların gemi yapılarına uygulanışına değinilmiştir.
In all engineering disciplines, reliability considerations are playing increasing role. Since failures in a system increase costs or be fatal, engineers are trying to minimize the probability of failures. Relibility calculations have also been used in naval architecture for a number of decades and seem to be much widely used in the near future. There are many aprroaches to ship constructural analysis from the reliability perspective and as time goes, target reliability levels change to due change of methods and regulations. In this thesis, the methods to calculate ultimate hull girder strength of ships will be explained. The first order reliability method with Hasofer-Lind reliability index will be used and Rackwitz-Fiessler method will be applied to find equivalent normal variables of nonnormal variables in order to use Hasofer-Lind reliability index. As an important part of the reliability methods, the different limit state functions will be shown and a comparison of results of two different limit state functions calculated by Hasofer-Lind reliability index will be done in the numerical examples section. In this section, there are also two very simple examples to express the basics of these methods. Also, basic concepts of the reliability subject and its application to ships will be mentioned briefly.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
güvenilirlik, gemi mukavemeti, gemi dizaynı, reliability, ship strength, ship design
Alıntı