Poliüretan/polipirol Kompozit Nanolif, İnce Film Üretimi Ve Karakterizasyonu

dc.contributor.advisor Kalaoğlu, Fatma tr_TR
dc.contributor.author Yanılmaz, Meltem tr_TR
dc.contributor.department Tekstil Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Textile Engineering en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-07-01 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-10T11:16:53Z
dc.date.available 2015-06-10T11:16:53Z
dc.date.issued 2010-07-02 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Geleneksel polimerlerin iletken polimerlerle kombinasyonu, üstün elektriksel özelliklere sahip yeni malzemelerin tasarımlarına imkan vermektedir. Nanoliflerin çapları çok küçük olduğundan yüksek yüzey alanına sahiptirler. Bu sebeple bir çok özellikleri ve morfolojileri diğer malzemelerden farklıdır. Nanoliflerden dokunmamış yüzeyler üretildiğinde, birbirleriyle bağlantılı ağlar oluşturarak malzemenin bir çok özelliğini iyileştirirler. Bu çalışmada poliüretan polipirol kompozitleri, oksidatif polimerizasyonla poliüretan matrisinde hazırlanmıştır. Böylelikle poliüretanın mekanik özellikleri ile pirolün elektriksel özelliklerinin birleştirildiği yarı iletken kompozitler elde edilmiştir. Kompozitler spektroskopik yöntemler (FTIR ATR, UV vis), dielektrik spektrometre, mekanik ve termal analiz yöntemleri (DMA, DSC, TGA) ve morfoloji tayin yöntemleri (SEM) kullanılarak karakterize edilmiştir. Pirol konsantrasyonunun etkisi sistematik çalışmalarla araştırılmıştır. Polimer matrise PPy katılımıyla daha yüksek camsı geçiş sıcaklığı (Tg), modülüs ve iletkenlik değerleri elde edilmiştir. Elektro lif çekim yöntemi ile elde edilen kompozit liflerin spektroskopik, termal ve morfolojik analizleri yapılmıştır. SEM görüntüleri ile kompozit yapının çok homojen olduğu ve lif formuna gelmek için uygun olduğu görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract The combination of conventional and conductive polymers provide design of materials with good electrical properties. Nanofibers have large surface area because of their small diameters. For this reason, lots of structural and morphological properties of nanofibers differ from conventional materials. If mats are produced by electrospinning, nanofibers compose nets with lots of connection points and improve properties of materials. In this study, polyurethane/polypyrrole composites were prepared using chemical oxidative polymerization method in polyurethane matrix. So, semi conductive composites were prepared by combining mechanical properties of polyurethane and electrical properties of polypyrrole. The composites were characterized using spectroscopic methods (FTIR ATR, UV vis), dielectric spectrometer, mechanical and thermal analysis methods (DMA, DSC, TGA) morphological analysis methods (SEM). The effects of pyrrole concentration were investigated systematically. Higher Glass Transition Temperature (Tg), modulus and conductivity values were obtained by adding pyrrole in polymer matrix. Spectroscopic, thermal and morphological analysis of electrospun composite fibers were made in detail. It is observed from SEM images that the composite structure is very homogeneous and suitable for electrospinning. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/4604
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Kompozit tr_TR
dc.subject Nanolif tr_TR
dc.subject Poliüretan tr_TR
dc.subject Composite en_US
dc.subject Nanofiber en_US
dc.subject Polyurethane en_US
dc.title Poliüretan/polipirol Kompozit Nanolif, İnce Film Üretimi Ve Karakterizasyonu tr_TR
dc.title.alternative Preparation And Characterization Of Polyurethane/ Polypyrrole Composite Nanofiber, Thin Film en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10633.pdf
Boyut:
2.77 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama