Mevcut Bir Betonarme Yapının Taşıyıcı Sistem İlavesiyle Güçlendirilmesi

dc.contributor.advisor Öztürk, Turgut tr_TR
dc.contributor.author Gelekçi, Çetin tr_TR
dc.contributor.department Yapı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Structural Engineering en_US
dc.date 2002 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-01T13:54:48Z
dc.date.available 2015-12-01T13:54:48Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002 en_US
dc.description.abstract Bu tez çalışmasında konut amacı ile kullanılan mevcut bir yapının deprem yükleri altındaki davranışı 1975 ve 1997 deprem yönetmelikleri dahilinde irdelenecek ve depreme dayanıklı yapı tasarımı şartlarını sağlayacak uygun bir güçlendirme modeli düzenlenecektir. Yapı kat planında, simetri ekseninde (y-y) doğrultusunda büyük döşeme boşluklarına, yatay çerçeve süreksizliklerine ve dolaylı mesnetlenen kirişlere sahiptir. Deprem yükleri kolon ve perdelerden boşluksuz perde ve çerçevelerle taşınmaktadır. Döşeme türü olarak 0.12m kalınlığında plak döşemeler kullanılmıştır. Temel olarak dikdörtgen ve trapez kesitli ızgara temel modeli uygulanmıştır. Yapı 1. derece deprem bölgesinde olup, üzerine inşaa edildiği zemin grubu Z4’tür. Sözkonusu yapı 1997 Deprem Yönetmeliği’nin yayınlanmasından önce inşaa edildiği için ilk olarak 1975 Deprem Yönetmeliği’nin tariflediği yatay yükler altında çözümlemesi yapılmış ve elde edilen en elverişsiz iç kuvvetlere göre Zemin katta kapasite kontrolleri yapılmıştır. Yapılan kapasite kontrolleri sonucunda düşey taşıyıcı elemanların eksenel yük taşıma kapasitelerinin genel olarak yeterli olduğu, moment taşıma kapasitelerinin ise tüm kesitlerde her iki doğrultuda da yetersiz olduğu görülmüştür. 1975 ve 1997 deprem yönetmeliklerine göre yapılan kontroller sonucunda incelenen binanın yanal ötelenme rijitliğinin yetersiz olduğu, A1 burulma düzensizliğinin olduğu ve kesit kapasitelerinin yeterli olmadığı görüldüğünden güçlendirilmesine karar verilmiştir. Güçlendirilmiş yapı modeline karar verilirken uygulanabilir ve ekonomik olması hususları da gözönünde bulundurulmuş ve. yeni elemanlar ilave edildikten sonra deprem yükleri 1997 deprem yönetmeliğine göre tariflenmiştir. Bu yükler altında, düşey taşıyıcı elemanların mesnetlenme koşullarının ankastre ve elastik ankastre mesnet olarak dikkate alınmasıyla yapılan çözümlemeler sonucunda yapıdaki yerdeğiştirme probleminin ortadan kalktığı yani yanal ötelenme rijitliğinin yeterli olduğu, burulma düzensizliği katsayılarının zemin kat hariç istenilen düzeye geldiği bir başka deyişle burulma açısından yapının güvenli hale geldiği, tüm kesitlerin eğilme momenti kapasitelerinin yeterli olduğu tespit edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In the present thesis, analysis of a residence structure have been carried out under earthquake loads by the guide of 1975 and 1997 Turkish Earthquake Code and is going to be strengthened by choosing an appropriate carrying system. From view of the plan, its dimensions are 24.20m by 25.40m. On the symmetry axis, the structure has big openings on the (y-y) direction, discontinuity in the frame system and indirectly supported beams. Earthquake loads are carried by shear walls and frame system. 12 cm thick membrane element is used as a slab and rectangular and trapezoidal cross-section are used as foundation system which is like as grid. The structure is assumed to be in the earthquake zone of the first degree and located on a Z4 class soil. Existing structure is assumed as a nominal ductile system and the earthquake loads are described according to the 1975 and 1997 Turkish Earthquake Code. By using these lateral loads, analysis of the structure is carried out and all irregularities in plan are checked. It is seen that, lateral stiffness of the structure is insufficient and torsional irregularity factor greater than the value of 1.2. Under axial loading, most of the sections are adequate. At the ground floor, it is seen that, ultimate moment capacities of all the sections are inadequate at both directions. Calculations done according to the 1975 and 1997 Turkish Earthquake Codes are indicated that the structure has to be strengthened because of the insufficient lateral stiffness and ultimate moment capacities. While deciding the strengthened model, applicability and economic situations also taken into consideration. Earthquake loads are described according to the 1997 Turkish Earthquake Code. Support conditions of the retrofitted structure is assumed as fixed and elastic fixed. All calculations are done under these circumstances, and it seen that, lateral stiffness is sufficient and the A1 torsional irregularity is acceptable values except for the ground story. Ultimate moment capacities are also sufficient for all sections. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10829
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Güçlendirme tr_TR
dc.subject Deprem tr_TR
dc.subject Yanal Rijitlik tr_TR
dc.subject Boşluk tr_TR
dc.subject Kapasite tr_TR
dc.subject Strengthening en_US
dc.subject Eartquake en_US
dc.subject Opening en_US
dc.subject Lateral Stiffness en_US
dc.subject Torsional Irregularity en_US
dc.subject Capacity en_US
dc.title Mevcut Bir Betonarme Yapının Taşıyıcı Sistem İlavesiyle Güçlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Strengthening Of An Existing Reinforced Concrete Structure By Adding A Carrying System en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1698.pdf
Boyut:
1.24 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama