İlk Osmanlı mühendislerinden Mehmed Said Efendi ve icat ettiği müsellesiye aletine dair eseri Rub'-ı Müceyyeb-i-Zülkavseyn

thumbnail.default.alt
Tarih
2023
Yazarlar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
İTÜ Yayınevi
Özet
İstanbul Teknik Üniversitesi’ni bugünlere taşıyan zengin bilimsel imkânların oluşmasının arka planında, iki buçuk asırlık uzun bir süre içerisinde pek çok keşif ve icadın, bilim ve teknik birikimimize kattığı kıymetli kazanımlar yer alır. Mühendislik faaliyetlerinin temelinde yer alan matematik alanında kafa yoran ve bilimsel yayınlar ortaya koyan 18. yüzyıl bilim insanlarımızdan biri olan mühendis muallimi Mehmed Said Efendi, icat ettiği “müsellesiye” adlı matematik aletiyle bilim tarihimizde yerini almış kıymetli bir tarihsel figürdür. Mehmed Said Efendi’nin bilimsel mirasını detaylı bir şekilde inceleyen bu akademik çalışma, ulaşılamayan uzaklıkların mesafelerinin tespiti problemini çözmeyi amaçlayan “müsellesiye aleti”ne dair, mucidinin kaleminden yazılan Rub'-ı Müceyyeb-i-Zülkavseyn’in müellif nüshasının trankripsiyonunu yeni araştırmalara kaynaklık etmesi dileğiyle konu ile ilgilenen araştırmacıların hizmetine sunarken, ayrıca “müsellesiye”nin yapım ve kullanım alanlarını da kapsamlı şekilde irdeliyor.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Mehmed Said Efendi, engineering instruments, mühendislik aletleri, measuring instruments, ölçme aletleri, mühendislik, engineering, biyografi, biography
Alıntı
Koleksiyonlar