Türk Kara Kuvvetlerinde Taarruz Taktik Keşif Helikopteri Etkinlik Değerlendirmesi Ve Seçiminde Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yayan, İsmail
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı, Türk Kara Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu etkin Taarruz Taktik Keşif Helikopter tipini, bir dizi kriter ışığında değerlendirmek suretiyle, değişik seçenekler arasından belirlemektir. Çok ölçütlü problemin çözümü için Analitik Hiyerarşi Yöntemi kullanılmıştır. Uygun taarruz helikopter seçim ve değerlendirmesi süreci çok sayıda sayısal ve sayısal olmayan kriter içermektedir. Modele alınacak uygun kriterlerin seçimi ve değerlendirmesi sürecinde grup karar verme yöntemi kullanılmıştır. Bu süreçte tecrübeli taarruz helikopter pilotları, bakım/aviyonik teknisyenleri ve savunma sanayiindeki uzman personelden oluşan gruba beyin fırtınası tekniği ve anket uygulanmıştır. Modeldeki seçenekler King Cobra, Erdoğan, Apache, Mangusta ve Tiger’dan oluşmaktadır. Bu helikopterler genellikle aynı amaçlar için kullanılmakta ve karşılaştırılabilir niteliktedirler. Model Expert Choice yazılımı kullanılmak suretiyle çözülmüştür. Bu çalışmada bulunan tercih sonucu, resmi makamlarca açıklanan tercih sıralaması ile paralel doğrultudadır. Bu uygulamada ortaya konan Analitik Hiyerarşi Yöntemi modeli değişik tip hava araçlarının etkinlik değerlendirmesi için de kullanılabilir. Ancak hava aracını kendine özgü karakteristikleri göz önünde bulundurulmalıdır.
The purpose of this study is to determine an efficient Attack Tactic Reconnaissance Helicopter for the Turkish Land Forces by evaluating a series of criteria between different alternatives. Analytic Hierarchy Process was used to solve the multiple criteria problem. The selection and evaluation process of the proper attack helicopter includes a lot of numerical and nun-numerical criterion. The group decision making method was used in the evaluation and selection process of the proper criterion for the model. It was applied the brainstorm technique and questionnaire to the expert group, which includes experienced attack helicopter pilots, avionics and maintenance technicians and personal in the defense industry in this process. The alternatives consist of the King Cobra, Erdoğan, Apache, Mangusta and Tiger in the model. These helicopters are used for same purposes and they are comparable. The model was solved through using the Expert Choice Version 9.0 software. The choice result in this work is parallel with the official results announced by the defense department. The Analytic Hierarchy Process model built in this application can also be used on efficiency evaluations of other aircraft but their individual characteristics must be taken into consideration.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Türk Kara Kuvvetleri, Analitik Hiyerarşi Yöntemi, Taarruz Taktik Keşif Helikopteri, Değerlendirme, Seçim, Turkish Land Forces, Analytic Hierarchy Process, Attack Tactic Reconnaissance Helicopter, Evaluation, Selection
Alıntı