Sıvı dökme yük terminallerinde elleçleme verimliliğinin iyileştirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2023-05-12
Yazarlar
Salihoğlu, Eren
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Özet
Türk limanlarında elleçlenen yükleri türlerine göre katı dökme yük, sıvı dökme yük, genel kargo, konteyner ve araç olmak üzere beş gruba ayırdığımızda, sıvı dökme yüklerin toplam yük içerisindeki hacmi son yıllarda ilk ya da ikinci sırada olmaktadır. Bu açıdan sıvı dökme yük terminallerindeki elleçlemenin verimli olması Türkiye'nin ithalat ve ihracat dengesine de ciddi oranda etki etmektedir. Çalışmada Türkiye'deki sıvı dökme yük terminallerinin yük elleçleme süreçlerini incelenmek maksadıyla seçilen iki sıvı dökme yük terminaline ait veriler analiz edilmiştir.Tankerlerin terminale yanaşmak için hazırlık mektubu verişinden, iskelelere yanaşıp elleçlenmesi sonrası ayrılışına kadar geçen süre bölümlere ayrılmış ve her bir süre iki terminal arasında kıyaslanmıştır. Ayrıca Türkiye'de ve Dünya'da benzer ölçekteki terminallerin verileriyle kıyaslamalar da yapılmıştır. Tankerlerin elleçlenme süreçlerindeki bekleme nedenlerinin öğrenilebilmesi için terminal yöneticilerinden oluşan bir ekibe beyin fırtınası ve balık kılçığı çalışmaları yapılmış, bu çalışmadan elde edilen veriler, 100 kişiden oluşan bir örneklem grubuna yapılan anketle karşılaştırılmıştır. Yaşanan beklemelerin kök nedenlerinin bulunmasıyla, çözüm önerisi oluşturmak ve süreç iyileştirmeleri gerçekleştirebilmek maksadıyla FRAM tekniğinden yararlanılmıştır. Elleçleme süreçlerinin ve terminal iskelelerinin Arena programı aracılığıyla modellenmesiyle, terminallerde yapılabilecek yatırım ve süreç iyileştirmelerinin elleçleme süreçlerine toplam katkısı ölçümlenmiştir.
Açıklama
Tez(Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2023
Anahtar kelimeler
deniz işletmeciliği, maritime business, deniz ticareti, sea trade, deniz yolu taşımacılığı, sea transportation, denizcilik, maritime, liman planlaması, port planning, limanlar, ports, limit tasarım yaklaşımı, limit design approach
Alıntı