Prefabrik Betonarme Yapı Sistemlerinde Kullanılan Moment Aktaran Bir Birleşimin Deneysel Ve Kuramsal İncelenmesi

dc.contributor.advisor Yüksel, Ercan tr_TR
dc.contributor.author Bal, Ahmet tr_TR
dc.contributor.authorID 423323 tr_TR
dc.contributor.department Deprem Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Earthquake Engineering en_US
dc.date 2012 tr_TR
dc.date.accessioned 2012-02-09 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-02T07:49:51Z
dc.date.available 2015-09-02T07:49:51Z
dc.date.issued 2012-05-24 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012 en_US
dc.description.abstract Bu çalışma betonarme endüstri tipi prefabrik yapı sistemlerinde kullanılan bir moment aktaran kolon - kiriş birleşim detayının deneysel ve kuramsal olarak incelenmesinden oluşmaktadır. Kolon kiriş birleşimi kiriş altındaki plaka kolon gusesinde bulunan plakaya kaynaklanarak, kiriş üst kısmında ise mesnet donatılarının montaj esnasında konulup yerinde betonlanarak sağlanan süreklilik ile moment aktarmaktadır. Deneysel bölümde, mevcut endüstri tipi bir prefabrike yapı örneğinden alınmış birbirine özdeş 1/2 ölçekli üç deney numunesinin, laboratuvarında tek yönlü artan yani monotonik; iki deney numunesinin ise çift yönlü değişken (çevrimsel) yatay yükler etkisindeki deneyleri yapılmıştır. Ardından numunelerde revizyonlar yapılarak birleşimin moment aktarma kapasitesinin ve deprem performansının iyileştirilmesi amacıyla birbirine özdeş 1/2 ölçekli iki deney numunesinin, laboratuvarda çevrimsel yükler etkisindeki deneyleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen iyileştirmelerle birleşimin yük taşıma kapasitesi, rijitlik, enerji yutma yeteneği, sünekliği, hasar düzeyi incelenmiştir.Tüm deney numunelerinin enerji yutma kapasiteleri histeritik çevrimlere ayırma yapılarak değerlendirildi. Deneysel sonuçlar numunelerin matematik modelleri DOC2B isimli yazılımla oluşturularak kuramsal açıdan da değerlendirilmiştir. Sonuç kısmında yapılan deney numunelerinin davranışları yapılan revizyonlarıda göz önünde bulundurularak analitik ve deneysel olarak değerledirildi. Revizyonlarla birlikte birleşimin her iki moment doğrultusundaki yük taşıma kapasitesinin ve sünekliğinin enerji yutma kapasitesinin arttığı gözlendi. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the earthquake behavior of a precast beam-column connection has been investigated in experimental and analytical manner. In the experimental part of the work, three 1/2 scale, identical beam-column specimens have been tested in the laboratory by using monotonic loading and two1/2 scale, identical beam-column specimens have been tested by using the cycling loading. The cast-in-situ welded connection is applied at bottom face of the beams and additional re-bars and cast-in-situ concrete is introduced at the upper part of the beams. After that the specimen was revised and tested on cycling loading in the laboratory. The revisions are evaluated for ductility, energy capacities, rigidity, damages of specimens with comparisons. Energy capacities of the moment resisting beam-column connection are evaluated for all specimens with histeritic cycling. In addition that structural model was constituted with DOC2B software and the obtained analytical results are compared with the experimental results. In the final chapter, effects of the revisions which are applied on specimens are compared as experimental and analytically. Revisions made on the specimens are increased the lateral load capacities and ductility for the two moment directions which are creating compression at the slab and tension at the slab. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8749
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject kolon-kiriş birleşimi tr_TR
dc.subject prefabrik tr_TR
dc.subject momet aktaran tr_TR
dc.subject betonarme tr_TR
dc.subject beam-column connection en_US
dc.subject precast en_US
dc.subject moment resisting en_US
dc.subject reinforced cocnrete en_US
dc.title Prefabrik Betonarme Yapı Sistemlerinde Kullanılan Moment Aktaran Bir Birleşimin Deneysel Ve Kuramsal İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Experimental And Analytical Examination Of The Moment Resisting Beam-column Connection Used In Precast Reinforced Concrete Structural Systems en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
12273.pdf
Boyut:
9.52 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama