Binalarda Rüzgar Enerjisi Kullanımının Farklı Bölgeler Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma : Toki Tarımköy Projesi Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-08-14
Yazarlar
Bektaş, Ayşe
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Türkiye’de enerji kullanımının önemli bir kısmını konutlarda ısıtma, soğutma ve aydınlatma enerjisi kullanımı oluşturmaktadır. Son yıllarda toplu konut uygulamalarının giderek artması ile iklim bölgelerine bağlı olarak ısıl ve görsel konfor koşullarını sağlamak için ısıtma, soğutma ve aydınlatma enerjisi harcamalarının da artması çevre ve enerji sorunlarını gündeme getirmiştir. Ülkemizde hızlı gelişen toplu konut uygulamalarında enerji etkin yaklaşımın göz ardı edilmesi ve dolayısıyla artan enerji ve çevre sorunları karşısında temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak çağdaş bir yaklaşımdır. Temiz ve yenilenebilir bir enerji olarak rüzgar enerjisi ülkemiz açısından önemli potansiyel olarak görülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada TOKİ Tarımköy Konut uygulamalarından bir konut örneği ele alınarak farklı rüzgar bölgeleri için enerji yüklerinin hesaplanması ve enerji yüklerinin rüzgar enerjisi ile karşılanabilirliği irdelenmiştir. Çalışmada hedef, farklı rüzgar bölgeleri için TOKİ konutlarında kullanıcı konforundan ödün vermeden, rüzgar enerjisinden tüm enerji giderlerini sağlamaya çalışmaktır.
A significant portion of energy consumption of Turkey is used in heating, cooling and lighting of residential buildings. The increase in heating, cooling and lighting energy consumption to provide thermal and visual comforts depending on the climate regions, and the gradual increase in administration of housing estates have brought up environmental and energy problems. It is a modern approach to use clean and renewable energy sources for the increased environmental and energy related problems. These problems are due to disregarding of energy efficient approach in rapid development of housing estates in our country. As a clean and renewable energy source, wind energy is seen as an important potential in our country. Therefore, in this study calculation of energy loads for different wind regions, and obtainability of energy loads from wind energy are investigated by addressing an example from TOKİ Tarımköy residence applications. The aim of the study is to try to maintain all the energy expenses from the wind energy in different wind regions without sacrificing the resident comfort in TOKİ residences.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Binalarda Rüzgar Enerjisi, Kentsel Rüzgar Enerjisi, Küçük Ölçekli Rüzgar Türbinleri, Wind Energy in Buildings, Urban Wind Energy, Small Wind Turbines
Alıntı