Ayvalık Merkezi Kentsel Sit Alanında Tarihi Çevre Korumaya Yönelik Bir Araştırma Ve Sıhhileştirme Önerisi

dc.contributor.advisor Akın, Nur tr_TR
dc.contributor.author Uztuğ, Ece tr_TR
dc.contributor.department Restorasyon tr_TR
dc.contributor.department Restoration en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-08T13:11:15Z
dc.date.available 2015-06-08T13:11:15Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, Ayvalık tarihi kent merkezindeki yerleşim dokusu içinde yer alan yapıların, tarihi süreç içerisindeki konum ve gelişimleri ile, yapılardaki fiziksel yansımaları incelenerek, geleneksel konut mimarisinin sürekliliğini amaçlayan ayrıntılı bir belgeleme çalışması yapılmıştır. Böylelikle her geçen gün fiziksel şartların olumsuz etkisi sonucu yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan geleneksel kent dokusunun korunması gerçeği ve birtakım önlemlerin alınması gerektiği sonucu ortaya çıkarılmıştır. Kentsel sit korumaya yönelik bu çalışmada, Ayvalık geleneksel yerleşmesi bir bütün olarak ele alınmış, plan ve cephe rölöveleri ile çevresel ölçekteki analiz çalışmalarının sonucu olarak, kentteki mekansal ve yapısal bilginin okunur hale getirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, getirilen sıhhileştirme önerileri sadece kente yapıcı bir çözümleme modeli sunmakla kalmamakta, bu konudaki benzer çözümlemelere de örnek teşkil etmektedir. tr_TR
dc.description.abstract This study is a detailed documantary related with traditional architacture which is presented at the historical city center of Ayvalık and their situation and improvements in the historical progress and reflection to the buildings in physical dimensions. By this way, it s explained that the historical site is under danger of destruction due to negative physical conditions and immediate action for preservation has to be taken. In this study, which is aimed to urban site preservation, Ayvalık s traditional settlement is considered as a whole. As a result of the environmental scale analysis study and survey of facade and plans, structural and functional data of the buildings in the historical site are obtained and documented. Prepared rehabilitation proposal is not only a solution model for the city, but is also a sample for similar solutions. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/4294
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Ayvalık tarihi kent merkezi tr_TR
dc.subject kentsel sit koruma tr_TR
dc.subject sıhhileştirme önerisi tr_TR
dc.subject historical city center of Ayvalık en_US
dc.subject urban site preservation en_US
dc.subject rehabilitation proposal en_US
dc.title Ayvalık Merkezi Kentsel Sit Alanında Tarihi Çevre Korumaya Yönelik Bir Araştırma Ve Sıhhileştirme Önerisi tr_TR
dc.title.alternative A Study Of Rehabilitation Proposal For The Historical Site Of Ayvalik City Center en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
4422.pdf
Boyut:
137.04 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama