Tasarımda Fikir Üretme Sürecinde İlham Kaynağı Olarak Kullanıcı Kaynaklı Fotoğraflardan Yararlanılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-09-03
Yazarlar
Mura, Gökhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada kullanıcı kaynaklı fotoğrafların ürün tasarımı sürecinin erken aşamalarında ilham kaynağı olarak kullanılması konu alınmıştır. Bu araştırma iki ana adımdan oluşmaktadır. İlk adımda yenilikçi tasarım araç ve yöntemleri ile tasarımda fikir üretme sürecinde kullanılan görseller karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Bu süreçte kullanıcı kaynaklı fotoğrafların yapısı ve özellikleri üzerinde özellikle durulmuştur. Bu adım kullanıcı kaynaklı fotoğrafların, bu fotoğrafların kaynağı ve bu fotoğraflara ulaşmak için izlenilen arama stratejilerinin getirileri gibi iki içi içe geçmiş nedenden dolayı ürün tasarımı sürecinde potansiyel bir ilham kaynağı olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmanın ikinci adımında kullanıcı kaynaklı fotoğrafların tasarımda fikir üretme sürecinde kullanılması için atölye çalışması formatında bir tasarım aracı prototipi geliştirilmiştir. Türkiye ve Finlandiya’da lisans ve yüksek lisans öğrencisi tasarımcıların katılımıyla 4 ayrı üniversitede 7 ayrı atölye çalışması düzenlenmiştir. Bu atölye çalışmalarının çıktılarının ve katılımcı tasarımcılarla yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeleri analiz edilerek atölye çalışmasının yapısı geliştirilmiştir. Bu çalışma ile ürün tasarımı sürecinin erken aşamalarında tasarım olanaklarının tespit edilmesi ve potansiyel kullanıcılar ile empati kurabilmek için kullanıcı kaynaklı fotoğrafların kullanılabileceği bir tasarım aracı prototipi oluşturulmuştur.
In this study the potential and the utilization of user-generated photographs as a source of inspiration at the early stages of product design process is discussed. The study consists of two steps. The first step is a comparative analysis of the innovative and generative design tools and methods and the employment of visuals in design ideation processes with a focus on the user-generated photos. This step disclosed that user-generated photos are a potential source for inspiration for design ideation for two related reasons, with their reference to the source of the images, referring to the individualistic nature of the photos, and the search strategies employed to access these photos. In the second step, a design ideation workshop to utilize user-generated photographs at the early stages of product design process is developed as a design ideation tool prototype. 7 design ideation workshops in 4 different universities in Turkey and Finland were conducted with the participation of novice designers. The workshop outcomes and the semi-structured interviews with workshop participants were analysed to refine the workshop structure to utilize user-generated photos for identifying design opportunities and developing an empathic understanding of potential users at the very early stages of design process.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
Tasarımda fikir üretme, Kullanıcı kaynaklı fotoğraflar, Empatik tasarım, Design Ideation, User-Generated Photos, Empathic Design
Alıntı