Atm (asenkron Transfer Modu) Şebekelerde Kalite Ve Trafik Yönetimi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Hekim, Mahmut
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Asenkron Transfer Modu (ATM) şebekelerinin bağlaşma sisteminde bağlantı talepleri için tahsis edilmesi gereken bandgenişliği değerlerini, kullanıcılar tarafından bildirilen trafik parametrelerine dayalı olarak tahmin eden yeni bir yöntem sunulmaktadır. Önerilen yöntem bulanık mantık kurallarına dayalı olarak geliştirilmiştir. Yöntem, karmaşık hesaplamalar olmadan bandgenişliğini tahmin etmeyi, bağlantı kabulünün hızını artırmayı ve transmisyon hattının kullanımını iyileştirmeyi mümkün kılmaktadır. Ayrıca, ATM şebekeler için bulanık mantık teorisi kullanılarak hücre kayıp oranı üst sınırının dağılımının tahminine dayalı bir bağlantı kabul kontrol yöntemi önerilmektedir. Önerilen yöntem, geleneksel yöntemlerde ortaya çıkan büyük hücre kayıp oranı değerlerine yol açmamaktadır. Böylece, öngörülen hücre kayıp oranı sağlanmakta ve yüksek istatistiksel çoğullama kazancı elde edilmektedir. Anahtar Kelimeler: ATM, hücre kayıp oranı, bağlantı kabul kontrolü, bulanık sonuç çıkarma Bilim Dalı Sayısal Kodu: 609
In this study, a new method is proposed to estimate bandwidth values to be allocated for the connection requests in the switching system of the Asynchronous Transfer Mode (ATM) networks based on the traffic parameters specified by the users. The proposed method is developed based on the fuzzy logic rules. The method enables to estimate the bandwith without complex calculations increases the rate of connection admission and improves the use of transmission line. A connection admission control (CAC) method is also proposed for ATM networks based on the estimation of upper bound distribution of cell loss ratio by using the fuzzy logic theory. In contrast to conventional methods, the proposed method does not cause excessively large values of the cell loss ratio. Therefore, the allowed cell loss ratio is satisfied and higher multiplexing gain is obtained.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
ATM, hücre kayıp oranı, bağlantı kabul kontrolü, bulanık, ATM, cell loss ratio, connection admission control, fuzzy inference.
Alıntı