Gündelik Hayatta Plastik Malzemenin Anlamları: Mutfak Objeleri Üzerine Bir Araştırma

dc.contributor.advisor Timur Öğüt, Şebnem tr_TR
dc.contributor.author Dolmaz, Öznur tr_TR
dc.contributor.department Endüstri Ürünleri Tasarımı tr_TR
dc.contributor.department Design of Industrial Products en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-07-06 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-04-29T10:19:35Z
dc.date.available 2015-04-29T10:19:35Z
dc.date.issued 2009-07-08 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract İnsan yapımı bir malzeme olan plastik ilk keşfedildiği günden beri çeşitli yönleriyle çok tercih edilmiş, diğer yandan da çevreye ve sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle eleştirilere hedef olmuştur. Bu çalışma, içinde bulunduğumuz çağa ve modern tüketim toplumuna damgasını vurmuş olan plastikleri teknik yönleri ile değil gündelik hayatta sosyal yönleri ile incelemektedir. Öncelikle literatür taraması ile plastiğin tarihçesi, sosyal ve çevresel gelişmelerle ilişkisi sorgulanmıştır. Daha sonra, plastiğin ev içinde kullanımı mutfak özelinde irdelenmiş; İstanbul’da yaşayan bir grup kullanıcı seçilerek, plastik gereçlerin mutfaktaki deneyimler esnasında yarattığı kavramlar; performansının nasıl algılandığı, kullanıcılarda yarattığı olumlu ve olumsuz görüşler nitel bir yöntem ile araştırılmıştır. Sonuç olarak bu çalışma, gündelik hayatta plastik malzemenin yarattığı anlamları inceleyerek, malzemeye sosyal bir sembol olarak ve kullanıcı ile ilişkisi kapsamında yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamaktadır. Konuya bu açıdan yaklaşmak, hem bir malzemenin maddi kültürün konusu olarak çözümlenmesi açısından, hem de tasarım disiplininde malzeme seçimi sürecine sağlayacağı katkı bakımından düşünüldüğünde faydalı olacaktır. tr_TR
dc.description.abstract Being an artificial material, plastic has been preferred for its certain aspects; on the other hand, it has been a target for critics due to its bad effects on human health and environment. This study aims to investigate the plastics, which marks modern consumption, in terms of its social aspects and impact in everyday life. Firstly a literature research has been made and the relations of plastic with historical, social and environmental background have been portrayed. Secondly, the domestic use of plastics, i.e the kitchen practices have been investigated through a qualitative user research. It is aimed to reveal the concepts of practices with plastic kitchenware; namely, the perception of performances of them with the positive and negative thoughts of a group of users who live in Istanbul. Finally this research reveals the meanings and symbols of plastic material in everyday life through the kitchen practices of users and this leads to a new perspective which would be useful with a material culture framework. This would also contribute information into design process. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/949
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Plastik malzeme tr_TR
dc.subject Gündelik hayat tr_TR
dc.subject Mutfak objeleri tr_TR
dc.subject Endüstriyel tasarım tr_TR
dc.subject Plastic material en_US
dc.subject Everyday life en_US
dc.subject Kitchenware en_US
dc.subject Industrial design en_US
dc.title Gündelik Hayatta Plastik Malzemenin Anlamları: Mutfak Objeleri Üzerine Bir Araştırma tr_TR
dc.title.alternative The Meanings Of Plastic Material In Everyday Life: A Research On Kitchenware en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9763.pdf
Boyut:
5.24 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama