Hadde Alüminyum Alaşımların Uçaklarda Kullanılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Coşkun, Kubilay
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Alüminyum malzemeler, sahip oldukları hafiflik ve yüksek özgül dayanım gibi ayırt edici özelliklerinden dolayı uçak endüstrisinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Yapılan bu çalışmada hadde alüminyum alaşımlarının uçaklarda kullanılması incelenmiştir. Bu araştırmada, kullanıma sunulan en yeni hadde alüminyum alaşımları da dahil olmak üzere, mevcut kullanımda olan 2XXX, 6XXX ve 7XXX serisi hadde alüminyum alaşımları hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Kullanılan bu hadde alüminyum alaşımlarının, mekanik ve metalürjik birleştirilme yöntemleri incelenmiş ve sonuç olarak ileriki yıllarda metalürjik birleştirmenin uçak endüstrisinde en önemli dizayn kriteri olan hafifliği sağlamada daha etkin olmasından dolayı ağırlıklı olarak kullanılacağı öngörülmüştür. Yine bu araştırma esnasında yapılan iki test ile de, risk faktörünün en fazla olduğu endüstri dalı olan uçak endüstrisinde kullanılan malzemelerin tahribatsız muayenelerinin bu endüstrinin en önemli ayağını oluşturduğu tespit edilmiştir.
Aluminum materials which have distinguished properties such as lightness and high specific strength, are commonly used in plane industry. In this study, the use of wrought aluminum in plane industry was searched. Detailed knowledge was given about new types of wrought aluminum alloys in addition to 2XXX, 6XXX and 7XXX series of wrought aluminum alloys. The methods of mechanic and metallurgic joining of these wrought aluminum alloys are examined and as a result, it is forecasted that because of its ability to providing lightness, the most critical design factor, the metallurgic joining will be commonly used. Again in this search, with the two test as well, it is found that nondestructive inspection of materials used in plane industry which has the highest risk factor, is very important.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Hadde alüminyum alaşımları, metalürjik ve mekanik birleştirme, tahribatsız muayene., Wrought aluminum alloys, mechanical and metallurgical joining, nondestructive inspection.
Alıntı