Kentleşmede Yeni Bir Eğilim: İstanbul'daki Korumalı Yerleşmeler

dc.contributor.advisor Baycan Levent, Tüzin tr_TR
dc.contributor.author Gülümser, Aliye Ahu tr_TR
dc.contributor.department Bölge Planlaması tr_TR
dc.contributor.department Regional Planning en_US
dc.date 2005 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-06T07:36:38Z
dc.date.available 2015-08-06T07:36:38Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005 en_US
dc.description.abstract Genel bir tanım olarak korumalı yerleşmeler “erişimin yasak olduğu, içerdekiler ve dışarıdakilerin var olduğu, özel kurallarla yönetilen, fiziksel özel alanlardır”. Korumalı yerleşmeler sadece konut alanları değildir, ancak bu çalışmada sadece konut alanı olan korumalı yerleşmelere yer verilecektir. Bu çalışmanın amacı konut piyasasının en önemli yönlendiricilerinden biri olan korumalı yerleşmeler olgusunu geliştiricilerinin perspektifinden gelişim süreçlerine de dayanarak incelemektir. Bu çalışma geliştirici firmalar tarafından cevaplandırılmış anketlere dayanmaktadır. Temel olarak 2 farklı anket formu bulunmaktadır. İlk anket formu geliştiricilerin korumalı yerleşmeye yaklaşımları ve davranışlarını anlamayı hedeflemektedir. İkinci anket formu ise, korumalı yerleşmelerin karakteristiklerini ve gelişim süreçlerini incelemektedir. Bu karakteristikler doğrultusunda bir fiziksel tipoloji tanımlanmıştır. 4 tip korumalı yerleşme: dikey korumalı gelişimler/korumalı kuleler, yatay korumalı gelişimler/korumalı villa kentler, yatay korumalı gelişimler/korumalı apartmanlar ve karma tip korumalı yerleşmeler/korumalı kentler İstanbul’daki tipolojiyi teşkil etmektedir. Çalışmada frekans, çapraz çizelgeler ve lojistik regresyon yöntemleri, anketleri değerlendirmek üzere kullanılmıştır. Lojistik regresyon analizi sonuçlarına göre geliştirici firma isimleri gerek yatırım yapmak gerekse başarılı bir korumalı yerleşme projesi geliştirmek için ana ölçüt olarak ortaya çıkmaktadır. Diğer bir deyişle, korumalı yerleşmeler bütün pazarı geliştirici firmalarının isimleri sayesinde ele geçirme potansiyeline sahiptirler. Çalışmanın sonucu göstermektedir ki; korumalı yerleşmeler kentsel çevreyi radikal olarak dönüştürmekte ve yerel otoritelerin bu gelişimler için hiçbir özel stratejileri bulunmamaktadır. tr_TR
dc.description.abstract As a general definition gated communities are “physical private areas with prohibited access and directed with special rules where outsiders and insiders exist”. Gated communities are not only residential areas however this study will focus on residential gated communities. The aim of this study is to investigate the phenomenon of “gated communities” which is one of the most important driving forces in housing market from the perspective of developers while addressing the development process of gated communities. This study is based on data which stem from questionnaires filled out by developer firms. There are basically two different questionnaires. The first questionnaire aims to understand the developers’ approaches and behaviours to gated communities. The second questionnaire addresses the main characteristics and development process of gated communities. On the basis of these characteristics of gated communities a physical typology is defined. 4 types of gated communities viz. vertical gated developments/gated towers, horizontal gated developments/gated villa towns, horizontal gated developments/gated apartment blocks, and mixed type gated developments/gated towns, constitute the typology in Istanbul. The methodologies; frequency, cross-tabulation and logistic regression is deployed to evaluate the questionnaires. According to logistic regression analysis developers’ name is the main criteria to invest and develop a successful gated project. In other words, gated communities have the potential capture the whole market by the name of their developers. The results of the study show that gated communities are radically transformed urban environment; however, local authorities have no special strategies for this development. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8098
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject korumalı yerleşmeler tr_TR
dc.subject geliştirici firma tr_TR
dc.subject gelişim süreci tr_TR
dc.subject konut tr_TR
dc.subject gated communities en_US
dc.subject developer firms en_US
dc.subject development process en_US
dc.subject housing en_US
dc.title Kentleşmede Yeni Bir Eğilim: İstanbul'daki Korumalı Yerleşmeler tr_TR
dc.title.alternative A New Tren In Urbanızatıon: Gated Communıtıes In Istanbul en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
2614.pdf
Boyut:
5.24 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama