Fındık Yağı-füzel Yağı Fraksiyonu Enzimatik Alkoliz Reaksiyonunun İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Akdere, Cem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Türkiye kökenli fındık yağının, füzel yağı fraksiyonu ile Novozym 435 mikrobiyal lipazı varlığında, çözücü ortamındaki alkoliz reaksiyonunun gerçekleştirilmesi ve elde edilen yağ asidi esterlerinin, yağ kimyasında kullanılabilme olasılığı araştırılmıştır. Çalışmada, öncelikle fındık yağının karakterizasyonu ve enzimatik alkoliz reaksiyonunda etkin olan farklı adsorban kullanımı ve miktarı, enzim/yağ ağırlık oranı, yağ/alkol mol oranı, sıcaklık gibi çeşitli parametreler incelenmiştir. Belirlenen en uygun adsorban silika jel olup, miktarı kullanılan yağın % 80’i olarak belirlenmiştir. Fındık yağı-füzel yağı enzimatik alkoliz reaksiyonu için optimum enzim/yağ ağırlık oranının 0.10, yağ/alkol mol oranının 1/3, sıcaklığın 70°C olduğu tespit edilmiştir. Bu koşullarda 2 saat sonunda elde edilen ester miktarı % 100’dür. Fındık yağı enzimatik alkoliz reaksiyonu, belirlenen optimum koşullar altında farklı alkollerle (metanol, 1-propanol, n-bütil alkol, izo-bütil alkol, n-amil alkol, izo-amil alkol, n-oktanol) gerçekleştirilmiştir. En yüksek verime dallanmış yapıdaki alkollerle erişilmiştir. Çeşitli çözücü ortamlarında gerçekleştirilen fındık yağı-füzel yağı fraksiyonu enzimatik alkoliz reaksiyonunda n-hekzan dışında en yüksek ester miktarı izo-oktan ortamında elde edilmiştir.
The target of the present study is to investigate the alcoholyis reaction of hazelnut oil with fusel oil fraction in the presence of solvent where Novozym 435 lipase, the potential use of the yield in oleochemistry. The hazelnut oil was characterized and several parameters such as type and amount of adsorbent, enzyme/oil weight and oil/alcohol molar ratios were tested in the reactions. Silica gel was found to be the most efficent adsorbent in the alcoholysis reactions. The reaction condition where the ratios of adsorbent:oil, enzyme:fatty acid and fatty acid:alcohol are 0.8, 0.10 and 1:3 respectively and the temperature 70°C was observed to be the optimum reaction condition. The reaction yields almost 100% ester at this condition in 2 hours. The enzymatic alcoholysis reaction of hazelnut oil was also conducted with various alcohols (methanol, 1-propanol, n- and i-butyl alcohol, n- and i-amyl alcohol and n-octanol) at the optimum reaction condition. The highest yield obtained with branched alcohols. Iso-octane was found to be one of the best solvent beside n-hexane for enzymatic alcoholysis reaction of hazelnut oil with fusel oil fraction where several solvent tested.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Fındık yağı, Füzel yağı fraksiyonu, Bitkisel yağ, Alkoliz, Lipaz, Novozym 435, Hazelnut Oil, Fusel Oil Fraction, Vegetable oil, Alcoholysis, Lipases, Novozym 435
Alıntı