Kalın Sayılabilecek Plaklarda Kayma Kilitlenmesi Problemi

dc.contributor.advisor Aksu Özkul, Tülay tr_TR
dc.contributor.author Aygörmez, Yurdakul tr_TR
dc.contributor.authorID 10045600 tr_TR
dc.contributor.department İnşaat Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Civil Engineering en_US
dc.date 2015 tr_TR
dc.date.accessioned 2017-03-10T08:41:18Z
dc.date.available 2017-03-10T08:41:18Z
dc.date.issued 2015-10-23 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2015 en_US
dc.description.abstract Plak problemleri mühendislik uygulamalarında çok sık karşılaşılan problemlerden biridir. Bu yüzden üzerinde yıllar boyu çalışmalar yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Bu çalışmada, kalınlık doğrultusundaki kayma şekil değiştirmelerinden doğan etkilerin göz önüne alındığı Mindlin plak teorisi kullanılarak plaklar için şekil değiştirme enerjisi ifadesi elde edilmiştir. Bu ifade kullanılarak üç noktalı üçgen sonlu eleman, dört noktalı dörtgen sonlu eleman ve sekiz noktalı dörtgen sonlu eleman modelleri oluşturulmuştur. Söz konusu sonlu eleman modelleri için mühendislikte büyük öneme sahip Matlab programlama dili kullanılarak program algoritmaları hazırlanmıştır. Böylece farklı kalınlıklara, sınır koşullarına, yüklemelere ve geometrilere sahip plaklar için, hazırlanmış programlar sayesinde yer değiştirmeler, iç kuvvetler, doğal frekanslar, titreşim modları ve kritik burkulma yükleri elde edilmiştir.  İnce plak uygulamalarında kayma kilitlenmesinin önlenmesi amacıyla eleman rijitlik matrisi, eğilme terimlerinden oluşan rijitlik matrisi ve kayma terimlerinden oluşan rijitlik matrisi olmak üzere ayrı ayrı formüle edilmiştir. Kayma kilitlenmesinin meydana geldiği durumlarda integrasyon adımı azaltılması ve ayrık kayma aralığı yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak; bu çalışmada geliştirilen 9,12 ve 24 serbestlik dereceli izoparametrik sonlu elemanların, gerek kalın sayılabilecek plak uygulamalarında, gerekse ince plaklarda, mühendislik analizleri bakımından yeterli yaklaşıklıkta sonuçlar verdiği görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract Plate problems in engineering applications are one of the most frequently encountered problems. So over the years long studies were done and continues to be done. In this study, the strain energy expression was obtained with using the Mindlin plate theory which takes into account the effects resulting from the shear deformation in the thickness direction. Using this phrase, three noded triangular finite element, four noded quadrilateral finite element and eight noded quadrilateral finite element models have been developed.  For the mentioned finite element models program algorithms were prepared by using Matlab programming language, which is very important in engineering. Thus different thicknesses, boundary conditions, loads and geometries for plates, displacements, internal forces, the natural frequencies, vibration modes and the critical buckling loads were obtained by using designed programs. In order to avoid from shear locking phenomenon that appears in case of thin plate applications, elements stiffness matrix is formulated in two terms as bending and shear. Where shear locking phenomenon exists, discrete shear gap and reduced integration techniques have been used. As a result; for 9, 12 and 24 degrees of freedom isoparametric finite elements developed in this study, both in moderately thick plate applications and in thin plates, engineering analysis showed that a sufficient approximation of solutions can be obtained. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/13986
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Mindlin Plak Teorisi tr_TR
dc.subject Sonlu Eleman tr_TR
dc.subject Kayma Kilitlenmesi tr_TR
dc.subject Kalın Sayılabilecek Plaklar tr_TR
dc.subject Ayrık Kayma Aralığı tr_TR
dc.subject Mindlin Plate Theory en_US
dc.subject Finite Element en_US
dc.subject Shear Locking en_US
dc.subject Moderately Thick Plates en_US
dc.subject Discrete Shear Gap en_US
dc.title Kalın Sayılabilecek Plaklarda Kayma Kilitlenmesi Problemi tr_TR
dc.title.alternative Shear Locking Problem In Moderately Thick Plates en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10045600.pdf
Boyut:
3.74 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama