Tek Kullanımlık Hidrofil Ve Antibakteriyel Polipropilen Nonwoven Çarşaf Eldesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-22
Yazarlar
Ünal, Hakan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, hastanelerde kullanılabilecek, tek kullanımlık hidrofil ve antibakteriyel çarşaf geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla %100 polipropilenden üretilmiş üç farklı gramajda spun bond nonwoven kumaş kullanılmıştır. Hidrofilite atmosferik basınçlı O2 plazma tekniği kullanılarak sağlanmıştır. Antimikrobiyel etki ise 2 farklı yapıda (gümüş esaslı ve antibiotik esaslı) kimyasalın emdirme yöntemi ile uygulanmasıyla elde edilmiştir. Deneysel kısımda, elde edilen yapıların kopma ve yırtılma mukavemeti, esneme, kalınlık, geri ıslatma, su buharı geçirgenliği, rijitlik gibi özellikleri ile antibakteriyel etkileri test edilmiş ve deney sonuçları karşılaştırmalı olarak yorumlanmıştır. Çalışmanın sonuç bölümünde elde edilen yapıların maliyeti ve kullanım özellikleri mevcut çarşaflarla karşılaştırılmıştır. Üretilen yapıların sağladığı avantajlar belirtilmiştir. Son olarak yapıların kullanılabileceği diğer alanlar üzerinde durulmuştur.
In this study, It is targetted to develop disposable, hydrophilic and antibacterial sheet to use especially in hospitals. For that purpose, The product is designed as 100% polypropylene spun bonded nonwoven. Three different weight of fabric is utilized in the study. Hydrophility is obtained by carrying out of atmospheric O2 plasma modification. And then two different (silver based and antibiotic based) antibacterial agent is applicated to substrates to have antibacterial effect. In the experimental section, tear and tensile strength, elongation, thickness, weight, rewet, breathability, rigidity and antibacterial effect of products is tested , the results are compared and commented. In the conclusions, costs and features of products is compared with conventioanal sheets. Finally, other usege areas of the product is discussed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Antibakteriyel, Plazma Teknolojisi, Polipropilen, Nonwoven, Antibacterial, Plasma Technology, Polypropylene, Nonwoven
Alıntı