İçi Akışkan Dolu Elastik Tüplerde Nonlineer Dalga Yayılımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2011
Yazarlar
Demiray, Hilmi
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, arteriyi içerisinde stenosis (tümsek) bulunan ince duvarlı elastik bir tüp ve kanı da viskozitesi ihmal edilebilen ve sıkıştırılamayan bir akışkan olarak işleme sokarak ve indirgeyici pertürbasyon metodunu kullanarak böyle bir ortamda zayıfnonlineer dalgaların yayılı problemi incelenmiştir. Çeşitli işlemlerin sonunda evolüsyon denklemi olarak değişken katsayılı KdV denklemi elde edilmiştir.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
Anahtar kelimeler
Alıntı