Balastsız Demiryolu Ustyapı Hattından Geçen Yüksek Hız Trenlerinin Yakın Çevrede Oluşturduğu Zemin Titreşimleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2010
Yazarlar
Çelebi, Erkan
Yaman, Zeynep Dere
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Yüksek hız trenlerinin geçişinden dolayı balastsız demiryolu üstyapısı ve altındaki zeminde oluşan dalga yayılışına karşı gelen matematik model ve bu problemlerin çözümleri için geliştirilen sayısal yaklaşım çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Demiryolu hattı yakınlarında belirlenmiş gözlem noktaları için hareketli yüklerin meydana getirdiği titreşimlerin yapısal davranış üzerindeki etkilerini incelemek üzere sayısal çözüm tekniği olarak altsistem yaklaşımına dayanan İnce Tabaka/Esnek Hacim Yöntemi kullanılmıştır.
The aim ofthis stüdy indicates and discusses a mathematical model and numerical method for solving problems associated with wave propagation in the rigid slab track and sub-soil due to passage of high speed trains. The Thin Layer Method /Flexible Volume Method (TLM/FVM) based on the substructuring approach is used to analyze the structural response to the ground vibrations induced by the moving loads at the specified observation points nearby railway lines.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
Anahtar kelimeler
Alıntı