Kazıklarda Negatif Çevre Sürrünmesi Hakkında Bir İnceleme

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Buğday, Yakup
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
KAZIKLARDA OLUŞAN NEGATİF ÇEVRE SÜRTÜNMESİ PROBLEMİ HAKKINDA İNCELEME YAPILMIŞ VE HESAPLAMALARI ÜZERİNDE DURULMUŞTUR.
THE NEGATIVE SKIN FRICTION PROBLEM ON PILES IS INVESTIGATED IN THIS THESIS.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Negatif Çevre Sürtünmesi, Kazık Taşıma Sistemi, Kazık, Zemin Mekaniği, Geoteknik, Negative Skin Friction, Deep Foundation, Pile, Geotechnics
Alıntı