Farklı Kökenli Agregaların Beton Özelliklerine Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Apaydın, Mercan Selin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalısmasında 5 farklı kökenli agreganın ve kırma kum kullanımının taze ve sertlesmis beton özelliklerine etkisi arastırılmıstır. Beton karısımına giren ince agrega (kum – kırma kum) miktarı degistirilerek, yalnızca kum, yalnızca kırma kum ve kum – kırma kum birlikte kullanılarak toplam 15 farklı beton üretimi yapılmıstır. Taze beton deneyleri olarak çökme, birim agırlık ve hava miktarı, sertlesmis beton deneyleri olarak ise 7. ve 28. günlerin sonunda basınç dayanımı, ultrases hızı ve elastisite modülü deneyleri yapılmıstır. Yapılan deneysel çalısmalar sonucunda, yalnızca kırma kum kullanılarak üretilen betonlarda, yalnızca kum veya kum – kırma kum karısımları kullanılarak üretilen betonlara göre, aynı islenebilirligin saglanabilmesi için, daha fazla su ihtiyacı oldugu gözlenmistir. Artan su/çimento oranı ile basınç dayanımlarının, ultrases hızlarının ve elastisite modüllerinin düstügü gözlenmistir. Dolomit agregasının yalnızca kırma kum, kumtası agregasının yalnızca kum, bazalt, beyaz kalker ve mavi kalker agregalarının ise kum ve kırma kumun bir arada kullanımına daha uygun oldugu sonuçları elde edilmistir.
In this thesis study, the impact of five different types of aggregate and using crushed sand on fresh and hardened concrete has been researched. By changing the proportions of fine aggregate that gets mixed into the concrete and by using these (only sand / only crushed sand / sand & crushed sand) 15 different concrete types have been produced. Slump, unit weight and air proportion tests are applied to fresh concrete. To hardened concrete, on the 7th and 28th days’ compression, ultrasound and elasticity modulus tests were done. Among the tests results it has been observed that more water is needed to produce the same concretes as the sand / sand & crushed sand for the concretes made just by using crushed sand to reach the same workability. With the increase in water / cement ratio the pressure endurance, ultrasound velocity and elasticity modules have been observed to drop. In dolomite aggregates only crushed sand, for sandstone aggregates only sand, basalt, white limestone and gray limestone aggregates give better results while used together with sand and crushed sand.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Farklı Kökenli Agrega, Basınç Dayanımı, Ultrases Hızı, Beton Elastisite Modülü, Different Types of Aggregate, Compressive Strength, Ultrasound Velocity, Elasticity Modulus of Concrete
Alıntı