Tungsten Oksit Ve Katkılı Tungsten Oksit İnce Filmlerin Hazırlanması Ve Karakterizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Zayim, Esra Özkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmaya konu olan elektrokromik tungsten oksit filmler sol-jel, elektrodepozisyon ve vakum buharlaştırma teknikleri kullanılarak hazırlanmıştır. Tungsten oksit ve katkılı tungsten oksit filmler çalışılmış farklı kaplama parametreleri ve ısıl işlem sıcaklığına bağlı olarak optik, yapısal ve elektrokromik özellikleri kayıt edilmiştir. Bu şekilde kaplama yöntemini ve parametrelerini değiştirerek optik ve yapısal özelikleri kontrol etmek mümkün olmuştur. Farklı geçiş metal oksitler katkılamak filmlerin yapısal özelliklerinde değişikliğe neden olmuştur. Gözenekli filmler, filmlerin kinetik performansında iyileşmeye neden olmuştur.
The electrochromic tungsten oxide films which are the subject of this study were prepared by sol-jel, electrodeposition and vacuum evaporation techniques. Tungsten oxide and mixed tungsten oxide films were investigated. Depending upon the various deposition parameters and annealing temperatures, the optical, structural and electrochromic characteristics of these films were determined. By changing the deposition technique and its parameters it was possible to control the optical and structural characteristics of the films. Mixing the different types of transition metal oxides permited modifications to the electro-optical characteristics of the films. Mesoporous fılms exhibit improved kinetic performance of the films.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Elektrokromizm, Tungsten Oksit, İnce Film, Electrochromism, Tungsten Oxide, Thin Films
Alıntı