Eksenel Doğrultuda Fonksiyonel Derecelendirilmiş Bir Kirişin Hareketli Bir Kütle Altında Dinamik Davranışının İncelenmesi

dc.contributor.author Akbaş, Şeref Doğuşcan tr_TR
dc.contributor.author Şimşek, Mesut tr_TR
dc.contributor.author Kocatürk, Turgut tr_TR
dc.date.accessioned 2017-06-19T09:52:39Z
dc.date.available 2017-06-19T09:52:39Z
dc.date.issued 2011 tr_TR
dc.description Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011 tr_TR
dc.description Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada hareketli bir kütle etkisinde ve eksenel doğrultuda fonksiyonel derecelendirilmiş (EFD) basit mesnetli bir kirişin dinamik davranışı Euler-Bernoulli kiriş teorisi çerçevesinde sayısal utarak incelenmiştir. Kirişin elastisite modülü ve kütle yoğunluğu gibi malzeme özellikleri kirişlerin uzunluğu boyunca belli bir fonksiyona bağlı olarak değişmektedir. Hareketli kütlenin atalet etkileri dikkate alınmıştır. Kirişin düşey yer değiştirmesini ifade eden bilinmeyen fonksiyonlar zaman ve uzay bağımlı koordinatlara çarpım şeklinde ayrılmıştır. Yer değiştirme fonksiyonunun oluşturulmasında uzay bağımlı koordinatlar için trigonometrik fonksiyonlar seçilmiştir. Problemin çözümü için herhangi bir t anında, sistemin şekil değiştirme enerjisi (kirişteki iç potansiyel enerji), kinetik enerji (kirişin ve hareketli kütlenin kinetik enerjileri) ve hareketli kütlenin potansiyel enerji ifadeleri elde edilmiş ve Hamilton ilkesine dayanan Lagrange denklemleri yardımıyla hareket denklemleri elde edilmiştir. Elde edilen zamana bağlı diferansiyel denklem takımı direkt integrasyon yöntemlerinden biri olan Newmark- p yöntemiyle çözülerek, herhangi bir t anı için, herhangi bir noktanın ivmesi, hızı ve yer değiştirmesi hesaplanmıştır. Bu çalışmada, hareketli kütlenin hızı ve atalet etkileri, kütle oranı (hareketli cismin kütlesinin kiriş kütlesine oranı) ve farklı malzeme dağılımlarının kirişin dinamik davranışı üzerindeki etkileri incelenmiştir. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/14826
dc.publisher Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi tr_TR
dc.publisher Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.title Eksenel Doğrultuda Fonksiyonel Derecelendirilmiş Bir Kirişin Hareketli Bir Kütle Altında Dinamik Davranışının İncelenmesi tr_TR
dc.type Conference Paper en_US
dc.type Konferans Bildirisi tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
007_akbas.pdf
Boyut:
534.58 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama