Doğrusal Ve Çapraz Bağlı Poli(n-izopropilakrilamit-ko-monoitakonik Asit Ester)leri: Sentezi, Karakterizayonu Ve Çözelti Özelliklerinin İncelenmesi

dc.contributor.advisor Uyanık, Nurseli tr_TR
dc.contributor.author Yıldız, Yalçın tr_TR
dc.contributor.department Polimer Bilim ve Teknolojisi tr_TR
dc.contributor.department Polymer Science and Technology en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-11-30 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-01T11:29:45Z
dc.date.available 2015-06-01T11:29:45Z
dc.date.issued 2009-01-02 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, başlatıcı konsantrasyonu, hidrofobik ve iyonlaşabilen komonomerlerin varlığı ve sentez-çözücü bileşiminin NIPAAm jellerinin şişme davranışlarına etkileri incelenmiştir. Bu amaçla, suda iki farklı başlatıcı konsantrasyonunda NIPAAm jelleri ve su/metanol karışımında NIPAAM/DMI, NIPAAM/IA ve NIPAAm/IA monoester kopolimer jelleri sentezlendi ve bunların hacim faz geçişleri incelendi. Geleneksel şişme teorisi kullanılarak χ değeri hesaplandı ve polimer ve çözücü molekülleri arasındaki etkileşimler karakterize edildi. Metil, butil, oktil ve setil grupları içeren itakonik asit monoesterleri sentezlendi. NIPAAm in IA, DMI ve bu monoesterlerle birlikte serbest radikal çözelti polimerizasyonu ile kopolimer ve terpolimerleri sentezlendi. FT-IR, GPC, UV-visible, DSC ve asit-baz titrasyonlerı ile bunların molekül yapıları ve çözelti özellikleri incelendi. Farklı pH koşullarında ısısal duyarlılığa bağlı polimer yapıları ve bunların hidrofilik/hidrofobik dengeleri belirlendi. Hidrofilik BIS ve hidrofobik vinil sonlu (dimetil siloksan) çapraz bağlayıcılar ile NIPAAm kopolimer jelleri hazırlandı ve suda şişip dengeye gelmiş örneklerin sıkıştırma modüllerine hidrofobik bileşenin etkileri incelendi. Şişme ve sıkıştırma ölçümlerinden etkin çapraz bağ yoğunluğu νe, çapraz bağlar arası ortalama molekül ağırlığı Mc ve polimer-su etkileşim parametresi χ hesaplanarak jellerin yapılarını karakterize edebilmek için kullanıldı. tr_TR
dc.description.abstract In this study, we have attempted to investigate the effect of initiator concentration, hydrophobic and ionizable comonomers, and synthesis-solvent composition on the swelling behavior of NIPAAM gels. For this purpose, NIPAAM gels, initiated with two different initiator concentrations, in water, and NIPAAM/DMI and NIPAAM/IA and NIPAAm/monoesters of IA copolymer gels in water/methanol mixtures were synthesized and their volume phase transitions were examined. Conventional swelling theory is used to calculate χ values and characterize the interactions between the polymer and solvent molecules. Monoitaconates containing methyl, butyl, octyl and cetyl groups were synthesized. The copolymers and terpolymers containing these monoitaconates, IA and DMI were obtained by free-radical solution polymerization of NIPAAm. Their molecular structures and solution properties were investigated using FT-IR, GPC, UV-visible, DSC and acid-base titrations. The dependence of their thermosensitivity on different conditions of pH has been discussed taking into account the polymer structures and their hydrophilic/hydrophobic balance. Hydrogels composed of NIPAAm, BIS, vinyl terminated poly(dimethyl siloxane), hydrophilic crosslinker, hydrophobic crosslinker, respectively, were prepared to investigate the effect of hydrophobic component on the compression moduli of the samples attained equilibrium swollen state in distilled-deionized water. From the swelling and compression measurements, effective crosslinking density νe, average molecular weight between crosslinks Mc and polymer-water interaction parameter χ, which can be used to characterize the structures of the hydrogels, were calculated. en_US
dc.description.degree Doktora en_US
dc.description.degree PhD tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/4098
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject poli(NIPAAm) jelleri tr_TR
dc.subject NIPAAm/IA tr_TR
dc.subject LCST tr_TR
dc.subject Poli(dimetilsiloksan) tr_TR
dc.subject mekanik dayanım tr_TR
dc.subject sıkıştırma modülü tr_TR
dc.subject poly(NIPAAm) gels en_US
dc.subject NIPAAm/IA en_US
dc.subject LCST en_US
dc.subject Poly(dimethylsiloxane) en_US
dc.subject mechanical strength en_US
dc.subject compression moduli. en_US
dc.title Doğrusal Ve Çapraz Bağlı Poli(n-izopropilakrilamit-ko-monoitakonik Asit Ester)leri: Sentezi, Karakterizayonu Ve Çözelti Özelliklerinin İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Linear And Crosslinked Poly(n-isopropylacrylamide-co-monoitaconate)s: Synthesis, Characterization And Investigation Of Solution Behaviour en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9007.pdf
Boyut:
3.23 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama