Alt Uzay Esaslı Dinamik Sistem Tanıma Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

dc.contributor.advisor Bakır, Pelin Gündeş tr_TR
dc.contributor.author Alkan, Serhat tr_TR
dc.contributor.department Deprem Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Earthquake Engineering en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-04-02 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-02T07:50:15Z
dc.date.available 2015-09-02T07:50:15Z
dc.date.issued 2010-04-13 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Son yıllarda sensor teknolojisi alanında yaşanan gelişmelere paralel olarak, sistem tanıma, inşaat mühendisliğinde yaygın biçimde kullanılan bir araç haline gelmiştir. Meydana gelen yıkıcı depremler bu konunun önemli hale gelmesini sağlayan diğer etken olarak karşımıza çıkar. Depremlerden sonra yapı elemanlarında meydana gelen hasarların yeri ve şiddetinin belirlenmesi önem arz eder. Depremlerin veya diğer doğal afetlerin yapılar üzerindeki etkisi, yapıların dinamik karakteristiklerindeki değişimle tespit edilmektedir. Dolayısıyla bu yapıların dinamik karakteristiklerinin belirlenmesi zorunlu hale gelmektedir. Sistem tanıma, deneysel verileri kullanarak dinamik sisteme ait modeli yani sistemin dinamik parametrelerini belirlemeye yarayan önemli bir araçtır. Bu tez kapsamında bahsedilen Alt uzay esaslı sistem tanıma teknikleri, günümüzde kullanılan en ileri sistem tanıma teknikleridir. Bu tez kapsamında, deterministik, birleştirilmiş deterministik stokastik ve stokastik sistem tanıma teknikleri, bilgisayar ortamında sayısal olarak modellenen bir çerçeve üzerine uygulanarak, birbirleriyle karşılaştırılmaktadır. Sonuçlar, birleştirilmiş deterministik stokastik sistem tanıma tekniğinin, daha iyi sonuç verdiğini göstermiştir. tr_TR
dc.description.abstract Parallel to the developments experienced in the field of sensor technology, the system identification has become a widely used tool in civil engineering. Determining the structural damage location and severity is a very important issue after the earthquakes. The changes in the dynamic characteristics of the structures are one of the most important parameters that help to determine the effects of earthquakes or other natural disasters on the structures. Therefore, identification of dynamic characteristics of these structures becomes necessary. System identification is an important tool, which allows an expert engineer to determine dynamic model or dynamic parameters of the systems by using experimental data. In this thesis, subspace based system identification techniques are examined. The success of the subspace based system identification techniques are tested on a 2D frame of a typical building from Turkey. In this thesis, deterministic combined deterministic stochastic and stochastic system identification methods was compared by applying these tecniques on a 2D frame structure. Results show that, combined deterministic stochastic system identification method had better results for this frame structure. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8859
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Operasyonel Modal Analysis tr_TR
dc.subject Alt Uzay Sistem Tanıma tr_TR
dc.subject Operational Modal Analysis en_US
dc.subject Subspace System Identification en_US
dc.title Alt Uzay Esaslı Dinamik Sistem Tanıma Yöntemlerinin Değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Evaluation Of Subspace Based Dynamic System Identification Methods en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10341.pdf
Boyut:
1.57 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama