Kripto Analizde Melez Bir Yöntem: Çakışma Saldırısı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Karakoç, Ferhat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Son zamanlarda, klasik kripto analiz ve yan kanal saldırılarının bir arada kullanılması üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Bu yöntemlerin herhangi birinden elde edilen bilgi diğer yöntemde kullanılabilir. Böylece, ortaya daha güçlü bir saldırı çıkmaktadır. İki yöntemin beraber kullanıldığı saldırılardan bir tanesi çakışma saldırısıdır. Bu saldırıda farksal kripto analiz ile yan kanal atağı beraber kullanılmaktadır. Şifreleme algoritmasına giren iki farklı girişin aynı çıkışa neden olması ile saldırı gerçekleştirilebilmektedir. Bu saldırı algoritma içerisinde olduğundan ve algoritma çıkışına yansımadığından yan kanal bilgileri kullanılır. Yan kanal bilgileri ile çakışma olduğu anlaşılır ve bu çakışmaya neden olan girişler kullanılarak anahtar hesaplanır. Yapılan çalışmada DES algoritmasına uygulanan çakışma saldırısının uygulanması yapılıp saldırının geniş bir tanımı oluşturulmuş ve saldırı 3DES algoritmasına uygulanmıştır. 3DES’e yapılan diğer saldırılarla çakışma saldırısı karşılaştırıldığında çakışma saldırısının daha etkili olduğu görülmüştür.
There are two main approach in cryptanalysis. Classical cryptanalysis is one of them. The other one is side channel attacks. Classical cryptanalysis is called as mathematical or theorical cryptanalysis also. In classical cryptanalysis, weakness is searched in the algorithm itself while in side channel attack the weakness is search in the usage of the algorithm. In recent years, there are some studies on combined cryptanalysis. Combined cryptanalysis is the cryptanalysis in which classical and side channel attack is used. In this thesis, we searched a new method, which was applied on DES algorithm. We give a general definition for the method whose name is collision attack and apply the method to the 3DES algorithm. We show that, collision attack on 3DES gives better results than other attacks on 3DES.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Farksal Kripto Analiz, Yan Kanal Saldırıları, DES, 3-DES, Differential Cryptanalysis, Side Channel Attacks, DES, 3-DES
Alıntı