Stok Kontrol Yazılımının Kullanılabilirliğinin Geliştirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Şeyranlı, Kaan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bilgisayar destekli süreç yönetimi günümüzde işlem hacmi artan işletmeler için vazgeçilmez bir araçtır. Gün geçtikçe artan bilgisayar kullanımı ve ortaya çıkan farklı yeteneklerde ki yazılımlar sonucunda ekranların kullanılabilirliği tasarımcılar tarafından ele alınan önemli bir araştırma konusu olmuştur. Bu çalışmada literatürdeki etkileşim, arayüz ve ekran tasarımı yaklaşımları incelenmiştir. İncelemeler sonucunda farklı yaklaşımların avantajlı yönleri seçilen model kullanıcı arayüzü tasarımına uygulanmıştır. Model, bir işletmenin stok kontrol işlemlerini ihtiyaçları karşılayacak şekilde yönetilmesine olanak verecek bir yazılımın arayüzü olarak belirlenmiştir. Kullanıcı arayüzün işlevsel prototipini tasarlamak üzere tasarlanan yapısal prototipin değerlendirilebilmesi için farklı kullanılabilirlik test metotları uygulanmıştır. Kullanılabilirlik çalışması sonucunda geliştirilen işlevsel prototip bir işletmede 18 ay süreyle aktif kullanılmış ve kullanım süresince farklı kullanıcılardan elde edilen veriler ışığında arayüz iyileştirilmiş ve potansiyel gelişim alanları ortaya konmuştur.
Computer aided process management is a common practice for a company to handle the increasing operation volumes. As a result of daily increasing computer usage and new developed software, usability of these interface became a important subject to be studied by designers. In this study, different approaches to interaction, interface and display design had reviewed. With the evaluation of different approaches, combination of the advantages of these approaches applied to the selected model user interface. Model was chosen as a user interface of a software designed to fullfil the requirements of a company’s warehouse functions. Before designing a functional user interface, a constructive prototype used to perform new usability testing metods. After the evaluation of the usability tests a functional user interface prototype designed and used actively at a company in a period of 18 months time. User interface was developed by the feedback from different users of the user interface in it’s lifetime. Potential improvement areas were also defined.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Kullanıcı arayüzü, Kullanılabilirlik araştırması, Bilgisayarda arayüz tasarımı, User Interface, Usability research, Computer User Interface Design
Alıntı