Yürüyen Merdiven Sistemlerinin Sonlu Elemanlar Metodu İle Analizi Ve Optimizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çil, Aydın
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, bir yürüyen merdiven sisteminin sonlu elemanlar metodu ile analizi ele alınmıştır. Öncelikle standartlara uygun bir yürüyen merdiven iskeleti bilgisayarda modellenmiştir. Bu model, sonlu elemanlar analizleri ile elde edilen sonuçlara göre adım adım geliştirilmiş ve ideale mümkün olduğu kadar yakın bir model elde edilmiştir. Daha sonra bu model üzerinde çeşitli sonlu elemanlar analizleri gerçekleştirilmiş ve karşılaştırmalar ile iskeletin çeşitli özelliklerinin sonuca nasıl etki ettiği tesbit edilmiştir. Sonuçta basamak genişliğinin azalması ve eğimin artması ile gerilmelerin düştüğü ve kutu profillerin bu tür bir yürüyen merdiven iskeletinde en iyi mukavemeti sağladığı ispatlanmıştır. Bu işlemlerde sonlu elemanlar metodunun yürüyen merdiven tasarımında klasik hesap yöntemlerine göre avantajları ve sunduğu olanaklar incelenmiştir.
This study is about the application of finite element method to escalator systems. First, the truss of an escalator compliant with the standards was modelled on the computer. This model has been improved step by step according the results of finite element analyses. Various finite element analyses were performed on the final model and the effects of the changes in various properties of the truss were determined with comparisons. As a result, it has been shown that the decrease in step width and the increase in slope results in decreased stresses and the box profile is ideal for this kind of truss. In these operations the advantages of finite element method over conventional calcualtion methods and the new possibilites it presents were been analysed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Yürüyen Merdiven, Sonlu Elemanlar Metodu, Escalator, Finite Element Method
Alıntı