Yapılabilirlik Ölçütünün Bina Üretim Sürecinde Kullanılması İçin Bir Kontrol Listesi Önerisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-02-20
Yazarlar
Delice, Şafak
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yapılabilirlik, “en kısa sürede, en maliyetle, kaliteyi elde etme” hedefine ulaşma doğrultusunda kritik bir ölçüttür. Bu çalışmada, bu ölçütün doğrudan ilişkili olduğu süreçler olan “tasarım” ve “yapım” süreçlerinin kısaca analizleri yapılmıştır. Yapılabilirlik ölçütü için literatür araştırması yapılmış; kaynakların ölçüt için tarifleri ve alt ölçütleri sıralanmış; bu ölçütün geliştirilmesinde kullanılan alt ölçütler yeniden derlenmiştir. Literatür araştırması ile elde edilen veriler kullanılarak anketler oluşturulmuş ve bu sayede Türkiye inşaat sektörünün “yapılabilirlik” kavramına bakışını değerlendirmek amacı ile İstanbul’da faaliyet gösteren tasarımcı ve yapımcı meslek adamlarına sunularak alan çalışması yapılmıştır. Alan çalışması sonuçları ve literatür araştırmaları doğrultusunda yapılabilirlik ölçütünün bina üretim sürecinde kullanılması için bir kontrol listesi önerisi geliştirilmiştir.
Constructability is a very critical criteria to reach the “obtain the quality in the shortest time, with the best cost” target. In this study the analysis of the processes named “Design” and “construction” which is directly in relation with the “Constructability” criteria is prepared briefly. Literature research is made for constructability criteria; descriptions of the sources for the criteria and sub criterias are listed; sub criterias which are used to develop the criteria are recompiled. Surveys are constituted by using the data gathered from the literature research; in this way a fieldwork is fulfilled for submission to the designers and constructors working in Istanbul so as to evaluate the idea of the Turkish construction market about the constructability concept. In accordance with results of the fieldwork and literature research, a check list suggestion is enhanced for the usage of the constructability criteria in the building production process.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Bina üretim süreci, Tasarım, Yapım, Yapılabilirlik, Building Process, Architectural Design, Construction, Constructability, Buildability
Alıntı