Mevcut Betonarme Binaların Deprem Performanslarının Belirlenmesinde Doğrusal Ve Doğrusal Olmayan Yöntemlerinin Karşılaştırılması Üzerine Sayısal Bir İnceleme

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kaya, Melek Pınar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yüksek lisans tezi olarak sunulan bu çalışmada, ülkemizdeki orta yükseklikli mevcut betonarme binaları temsil etmek üzere seçilen taşıyıcı sistem modelleri, çeşitli tarihlerde ve günümüzde yürürlükte olan deprem yönetmeliklerine göre boyutlandırılmışlar, daha sonra bu sistemlerin ve bunların çeşitli alternatiflerinin, 2006 Türk Deprem Yönetmeliği’ nde tanımlanan doğrusal ve doğrusal olmayan hesap yöntemleri ile deprem performanslarının belirlenerek her iki yöntem ile elde edilen sayısal sonuçlar karşılaştırılmıştır. İncelen taşıyıcı sistem modellerinin 2006 Türk Deprem Yönetmeliği’ nde yer alan doğrusal ve doğrusal olmayan hesap yöntemleri ile belirlenen kesit hasar bölgeleri önemli ölçüde benzerlik gösterirken, iki yöntemin sonuçlarının farklılık gösterdiği elemanlardaki değişim genel olarak bir hasar bölgesi aralığı mertebesindedir ve doğrusal olmayan hesap yöntemi ile belirlenen kesit hasar bölgeleri genelde daha elverişli sonuçlar vermektedir.
In this study, which is presented as a Master of Science Thesis, several frame structures which represent mid-rise reinforced concrete buildings are selected and designed in accordance with the code regulations recently used or currently effective in our country. Then, the earthquake performances of these models and various alternatives are determined according to linear and non-linear evaluation methods imposed by the 2006 Turkish Earthquake Code and the results are compared and discussed. The performance levels that are determined by the linear and non-linear methods of the 2006 Turkish Earthquake Code are generally similar. The difference obtained by these two approaches is within one performance level. The non-linear method of the earthquake code gives more suitable performance levels as compared with those given by the linear method.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Orta yükseklikli betonarme sistemler, 2006 Türk Deprem Yönetmeliği, Doğrusal hesap yöntemleri, Doğrusal olmayan hesap yöntemleri, Betonarme binaların deprem performansları, Mid-rise reinforced concrete systems, 2006 Turkish Earthquake Code, Linear evaluation methods, Non-linear evaluation methods, Earthquake performances of reinforced concrete buildings
Alıntı