Varolan Tasarım Dilleri Ve Yeni Tasarım Dilleri Bağlamında Biçim Gramerleri Analizi

dc.contributor.advisor Sağlamer, Gülsün tr_TR
dc.contributor.author Aksoy, Meltem tr_TR
dc.contributor.department Bina Bilgisi tr_TR
dc.contributor.department Building Technology en_US
dc.date 2001 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-18T10:20:42Z
dc.date.available 2015-11-18T10:20:42Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001 en_US
dc.description.abstract Form ve kompozisyon çalışmalarında kabul görmüş bir paradigma olan biçim-gramerleri mimarlıkta, sanatın çeşitli dallarında ve bilgisayar destekli tasarımda geçmiş ve çağdaş çeşitli tasarım dillerini temsil etmek ve anlamak üzere geliştirilmiş bir formalizmdir. Tezin birinci bölümünde bu formalizmin kısa bir tanıtımı yapılmaktadır. İkinci bölümde tezin konusunu oluşturan biçim-gramerlerinin çıkış noktası olan üretim-sistemi -ormalizmleri ve bunların temelinde varolan genel strüktür gözden geçirilmektedir. Üçüncü bölümde, biçim-gramerlerinin temel elemanı olan şekil ve şeklin temsili ve şekil üzerinde tanımlanabilen olasılı işlemler gözden geçirilmekte, formalizmin bileşenleri sıralanmakta ve standart biçim-grameri formalizminin işleyişi tanıtılmaktadır. Tezin dördüncü bölümünde formalizmin tasarımın yapısına daha yakınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilen çabalar gözden geçirilmekte, formalizmi gerçek tasarım sürecine ve yaratıcılığa yakınlaştırmak bağlamında formalizme yapılan katkılar tartışılmaktadır. Beşinci bölümde, biçim-grameri sınıflandırmaları gözden geçirilmektedir. Biçim-grameri örneklerinin büyük bir çoğunluğunu elle gerçekleştirilen örnekler oluşturmakla birlikte formalizmin daha efektif kullanılmasını sağlayacağı savunulan biçim-grameri-yorumlayıcıları altıncı bölümün konusunu oluşturmaktadır. Yedinci bölümde biçim-gramerlerinin temelinde varolan üretici mekanizmalar kavramı mimarideki stil ve tip kavramları ile ilişkilendirilmektedir. Sekizinci bölümde formalizmin yeterli ve yetersiz olduğu noktalar sıralanmakta, konu yaratıcılık bağlamında ele alınarak bugünkü kullanımına ve yaratıcı tasarım pratiğinde potansiyel kullanımına yönelik kısa bir değerlendirme yapılmaktadır. Tezin son bölümünü oluşturan dokuzuncu bölümünde tez içeriğinde geniş bir spekturum içinde analiz edilen biçim-grameri-formalizmi bugün geldiği noktada tespit edilen problem noktaları bağlamında değerlendirilmekte, gerçek tasarımla biçim-grameri-formalizminin ürettiği sonuçlar arasındaki boşluğu dolduracak gelişmelerin çerçevesi çizilmekte, ve formalizmin yaratıcı tasarım sürecine yardımcı bir araç olarak kullanılması amacıyla gelecekteki çalışmalara yön verecek yapısal öneriler ortaya konulmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract In contemporary and historical design studies, shape grammars have been widely adopted as paradigms while searching for means to represent and understand the inner structures of design languages. First chapter of the thesis comprises the definition of this formalism. In the second chapter, shape grammars are discussed in relation to their adopted production systems and inner structures. In order to attain a more relevant paradigm to design, recent studies deal with the parameterization of the shape grammars, or the addition of other determinant attributes. Fourth chapter of the thesis presents a thorough discussion on the recent approaches. Fifth chapter comprises a classification of the existing shape grammars. Shape grammar interpreters are discussed in the sixth chapter. The relationship of productive mechanism concept as the basis of shape grammars with architectural style and type concepts are illustrated in the seventh chapter. In the eighth chapter areas of strengths and weaknesses of the formalism are listed and a short summary about the use of formalism today and their relation to creative design practice is given. In the final chapter, the concept of creativity is discussed in relation to shape grammars. Whether a shape grammar approach could be “creative” or not is discussed. Today, the main issue is to search for original shape grammars with the potentials of producing creative products. The final chapter of the thesis mainly deals with the question of whether and how such shape grammars will be generated in the near future. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10334
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Tasarım dilleri tr_TR
dc.subject Biçim-gramerleri tr_TR
dc.subject Yaratıcılık tr_TR
dc.subject Design languages en_US
dc.subject Shape grammars en_US
dc.subject Creativity en_US
dc.title Varolan Tasarım Dilleri Ve Yeni Tasarım Dilleri Bağlamında Biçim Gramerleri Analizi tr_TR
dc.title.alternative Analysis Of Shape Grammars In The Context Of Existing And Potential Design Languages en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
421.pdf
Boyut:
18.5 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama