Çan - Çanakkale Kaolen Yataklarının kökensel incelemesi, duraylı izotop ve mineral karakterizasyonu

dc.contributor.advisor Ece, Işık
dc.contributor.author Ünal Ercan, Hatice
dc.contributor.authorID 332872 tr_TR
dc.contributor.department Jeoloji Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Geological Engineering tr_TR
dc.date.accessioned 2020-11-24T08:21:51Z
dc.date.available 2020-11-24T08:21:51Z
dc.date.issued 2013
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013 tr_TR
dc.description.abstract Bu tez çalışması Kuzeybatı Anadolu' da Biga yarımadasında Çanakkale Çan - Atikhisar barajı arasında kalan üç kaolen ocağının mineralojik, petrografik, jeokimyasal ve kökensel incelemesini konu edinmiştir. Arazi çalışmaları ile birlikte mineralojik, petrografik, jeokimyasal ve izotopik laboratuvar çalışmalarını kapsamaktadır.Belirtilen kaolen ocakları Oligosen-Miyosen yaşlı andezitik bileşimli lavlar ve proklastik içerisinde yer almaktadır. Bölgede yeralan aktif tektonik birlikler nedeniyle kayaçlarda faylanma ve kırık ve çatlaklar meydana gelmiştir. Bu kırık düzlemler boyunca yükselen asidik bileşimli hidrotermal çözeltiler alterasyona neden olmaktadır. Sarıbeyli-Sığırlı, Bodurlu ve Tepeköy kaolen ocaklarıda bu alterasyon neticesinde oluşmuşlardır.Sarıbeyli-Sığırlı ocağı için belirlenen alterasyon birlikleri; i) kuvars ± alunit, ii) alunit + kuvars ± kaolenit ± dikit, iii) kaolenit + alunit ± kuvars ± dikit ve iv) kaolenit + feldispat + illit. Bu ocaktan alınan alunitlerden yapılan kükürt izotop analizleri ?34S: 4.9 / 1.7 ? aralığında değişmekte olup, kaolinitlerin izotop değerleri ?18O - 92 / - 61 ve ?D 6.7 / 12.6 ? aralığındadır. Bodurlu ocağında belirlenmiş olan zonlanma ise; i) kuvars, ii) kaolenit + halloysit + kuvars ± jarosit ± alunit ve iii) kaolinit + halloysit + illit + feldispat. Duraylı izotop analizleri ise; ?18O - 99 / - 90 ve ?D 24.5 / 17.6 ? aralığındadır.Alunitlerden yapılan Ar/Ar yaş analizlerinden 32.7±0.17 My ve 34.2±0.20 My.Mineralojik, jeokimyasal ve duraylı izotop verilerine dayanarak ocakların asidik hidrotermal çözeltilerce beslenen kaolinit mineralince zengin sığ epitermal sistemler oldukları söylenebilir. Bu ortamlar buhar ısıtmalı ortamlardır ve H2S' ce zengin buharın vadoz zonda yeraltı sularıyla ile karışarak oksidize olması, ortamı asidikleştirip, çökelmesiyle oluştuğu kabul edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Sarıbeyli-Sıgırlı, Bodurlu and Tepeköy kaolinite deposits located in the Çan Volcanics (Oligo-Miocen), which composed of lavas and tuffs. Kaolinite deposits were formed as a result of hydrothermal alteration of tuffs.Sarıbeyli-Sığırlı deposits located between two fault zones and fracture zones which filled with ?-quartz. Mineral assemblages change when getting away from the fault zones as follows: i) Quartz ± alunite ± kaolinite / dickite / halloysite, ii) Alunite + kaolinite / dickite / halloysite ± quartz iii) Kaolinite ± alunite ± quartz, iv) Kaolinite + feldspar + illite .Six fault zones are observed in the middle of the Bodurlu kaolinite deposit, these faults fill with vuggy quartz. Bodurlu deposits minerals assemblages as follows; i) Quartz ± alunite ± jarosite, ii) Kaolinite + quartz ± alunite ± jarosite ± halloysite, iii) Kaolinite + halloysite + illite.Alunite samples were determined from Sarıbeyli-Sığırlı deposits. Sarıbeyli-Sığırlı ?34S isotopic values range from +4.1 to +1.7 ? . O- and H-isotopic values of these deposits range from ?18O +6.7 to +12.7 ? and from ?D ? 61 to ?97 ?, O- and H-isotopic values of the Bodurlu kaolin deposit are between ?18O +14.5 / +17 ? and for ?D ?90 / ?99 ?.Four alunite samples were analyzed for Ar/Ar age dating. All samples collected from Sarıbeyli-Sığırlı deposits range from 32.7±0.17 Ma to 34.2±0.20 Ma.Consequently, Sarıbeyli-Sığırlı and Bodurlu kaolin deposits are similar to steam-heated shallow- epithermal systems described in tectonically active other regions of the world. en_US
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/18849
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Kaolin tr_TR
dc.subject Kil tr_TR
dc.subject Clay en_US
dc.title Çan - Çanakkale Kaolen Yataklarının kökensel incelemesi, duraylı izotop ve mineral karakterizasyonu tr_TR
dc.title.alternative Genesis, stable isotope and mineral characterization of Saribeyli Siğirli, Bodurlu and Tepeköy kaolin deposits, Çanakkale, Turkey en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
332872.pdf
Boyut:
48.95 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Yüksek lisans tezi
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.06 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama