Hava akış kaynaklı fan gürültüsünün sayısal modellenmesi

dc.contributor.advisor Mısırlıoğlu, Aydın
dc.contributor.author Çavuş, Mehmet
dc.contributor.authorID 172123
dc.contributor.department Uçak ve Uzay Mühendisliği
dc.date.accessioned 2023-02-23T11:39:45Z
dc.date.available 2023-02-23T11:39:45Z
dc.date.issued 2006
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
dc.description.abstract Son yıllarda, mühendislik sistemlerinde, yapısal kaynaklı gürültünün önemli ölçüde azaltılmasıyla birlikte hava akış kaynaklı gürültü problemi ön plana çıkmıştır. Özellikle havacılık, otomotiv ve beyaz eşya endüstrilerinde rastlanan hava akış kaynaklı gürültünün oluşumunda fanların payı büyüktür. Bilgisayar teknolojisindeki hızlı gelişim sayesinde, hesaplamalı yöntemler, hava akış kaynaklı fan gürültüsünün belirlenmesinde ve azaltılmasında, deneysel ve analitik yöntemlere kıyasla daha etkili hale gelmiştir. Böylece ölçüm ve prototip maliyetlerinin düşürülmesi sağlanmış, tasarım süreci kısalmıştır. Bu çalışmanın amacı da, kanal içinde yer alan fanlardan yayılan hava akış kaynaklı gürültünün kestirimine yönelik bir hesaplama yöntemi ortaya koymaktır. Sayısal analiz araçları olarak, FLUENT ve SYSNOISE olmak üzere iki ticari yazılım paketi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında, dairesel kesitli bir kanalın içine yerleştirilen eksenel bir fan ve fanı süren gölge kutuplu AC elektrik motoru geometrisi ele alınmış ve sayısal analizler gerçekleştirilmiştir. Sonlu Hacimler Metodu tabanlı FLUENT ile zamana bağlı akış analizi, LES (Large Eddy Simulation) türbülans modeli kullanılarak yapılmış ve türbülanslı akış analizinden gelen basınç bilgisi, bir vibro- akustik çözümleyici olan SYSNOISE'in aeroakustik modülüne aktarılmıştır. Sınır Elemanlar Metoduna dayalı çözüm yapabilen SYSNOISE ile dalga denklemi çözülerek gürültü yayılımı hesaplanmıştır. Sayısal olarak elde edilen akustik sonuçlar deney sonuçlarıyla karşılaştırılmış ve oldukça iyi bir uyum gözlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In recent years, flow induced noise problem has become a big concern in the engineering systems with the reduction of structure borne noise. The significant contribution to the flow induced noise in industries such as aerospace, automotive and home appliances comes from fans. With the exponential growth in the computer technology, computational methods have become more efficient tools than the experimental and the analytical methods for prediction and reduction of flow induced fan noise. Thus, Not only the cost reduction of the measurement and the prototyping has been achieved, but also the time required for the design process has been diminished. The aim of this study is to present a computational method to predict the flow induced noise in ducted fans. Two commercial softwares, FLUENT and SYSNOISE are employed for this purpose. In the frame of this thesis, the method is applied to the system, which involves an axial fan and an AC motor driving the fan in a circular duct. Unsteady flow analysis is performed with LES (Large Eddy Simulation) using Finite Volume Method (FVM) based flow solver FLUENT and then, time dependent pressure data from the flow solution is fed into the aeroacoustic module of the vibroacoustic solver SYSNOISE. The propagation of the emitted noise is computed with SYSNOISE, which is capable of solving the wave equation via different discretization techniques like Boundary Element Method (BEM). The numerically obtained acoustic results are compared with the experimental data and fairly good agreement is observed. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/21561
dc.language.iso tr
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject fanlar (makineler) tr_TR
dc.subject aerodinamik gürültü tr_TR
dc.subject gürültü denetimi tr_TR
dc.subject Fans (Machinery) en_US
dc.subject Aerodynamic noise en_US
dc.subject Noise control en_US
dc.title Hava akış kaynaklı fan gürültüsünün sayısal modellenmesi tr_TR
dc.title.alternative Numerical modeling of flow induced fan noise en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
172123.pdf
Boyut:
3.19 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama