Melen Projesi Kapsamında Cendere I, Cendere Iı Ve Kağıthane Tünelleri Açımında Hidrolik Kırıcı Ve Delme-patlatma Yöntemi Performanslarının İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-02-03
Yazarlar
Imanbekov, Darkhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada Cendere I, Cendere II ve Kağıthane tünelleri açımında kullanılan kazı yöntemi olarak delme - patlatma yöntemi ve mekanize kazı yönteminin performanslarının teknik yönleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Delme - patlatma işleri ve mekanize kazı işleri ve bunların performansına ait gözlemler bu çalışmaların esasını teşkil etmektedir. Daha sonra bu tünel kazılarında yapılması gereken diğer temel işler olan havalandırma, nakliyat ve tahkimat konularında önemle durulmuş, işletmede yapılan uygulamalar gözlemlenmiştir. Delme ve patlatma işleri ve mekanize kazı işleri sonucu ortaya çıkan birim maliyetleri de hesaplanmıştır. Delme – patlatma yönteminin ilerleme hızı bakımından Mekanize kazı yöntemine göre üstünlüğü yanında metre başına maliyetler bakımından da elverişli olduğu görülmektedir. Sonuç olarak Delme – patlatma yöntemi ilerleme hızı ve maliyetler yönünden elverişli olmakla beraber jeolojik şartların tavan kontrölünü güçleşitirdiği yerlerde Mekanize Kazı yöntemine geçildiği izlenmektedir.
Cendere I, Cendere II and Kağıthane Tunnels which is the subject of this study, drilling and blasting and mechanical excavation was investigated and compared as a tunnel excavation method under the scope of this tunnels. Site investigations were done to obtain the information for drilling and blasting and mechanical excavation methods of works and their performance and this information were presented in this study. First of all in this study, the basic works in tunnel excavations such as ventilation, transportation and support was investigated and the applications about these topics were observed in tunnel. Also under these topics necessary unit cost calculations were done. The unit costs of drilling and blasting and mechanical excavation works were calculated and compared. In conclusion drilling and blasting method of tunnel excavation was more profitable than mechanical method of tunnel excavation, but in place where geological condition is bad we must apply mechanical method of tunnel excavation because this method of excavation is more appropriate in these cases.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
delme - patlatma, mekanize kazı, performans, maliyet, drilling and blasting, mechanical excavation, performance, costs
Alıntı