Viskoelastik Malzemeli Kemik-plak Sisteminin Performans Açısından Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008
Yazarlar
Benli, Semih
Aksoy, Sami
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, prototipi üretilmiş viskoelastik malzemeli kemik plağı, sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak performansı açısından değerlendirilmiştir. Bu amaçla, viskoelastik malzemeli, Ti alaşımlı ve paslanmaz çelikten (316L) imal edilmiş kemik plaklarının uzun tibia kemiğine vidalarla bağlanmış üç boyutlu sonlu elemanlar modeli ANSYS programı kullanılarak oluşturulmuş ve aynı yükleme ve sınır koşulları altında gerilme analizleri yapılmıştır. İyileşmenin olmadığı durum için plakların orta kesitlerinde meydana gelen maksimum çekme ve basma gerilmeleri teorik olarak hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçların nümerik sonuçlarla uyuştuğu görülmüştür. Kemiğin iyileşmesi sürecinde kırık ara yüzeyinde meydana gelen gerilmeler üç farklı kemik-plak sistemi içinde incelenmiş, elde edilen sonuçlar grafiksel olarak gösterilerek karşılaştırılmıştır. Viskoelastik malzemeli kemik plağının, paslanmaz çelik ve Ti alaşımlı kemik plağına kıyasla kırık ara bölgesinde gerilme kalkanını azaltarak iyileşmeyi hızlandıracak daha büyük basma gerilmeleri meydana getirdiği tespit edilmiştir.
In this study, the bone plate with viscoelastic material, prototype of which was made, was evaluated in terms of its performance. For this reason, 3D finite element models of the bone plate with viscoelastic material and traditional bone plates, made of stainless steel (316L) and Ti alloy, have been developed by using ANSYS program and their stress analyses have been carried out under the same loading and boundary conditions. Maximum compressive and tensile stresses occurring in the middle sections of the bone plates in the beginning (there is no callus formation) have been calculated theoretically. These values have been compared with analysis results so that it could be verified that the results of numerical study were reasonable. Compressive stresses occurring in the intact portion of the bone (tibia) and at the fractured interface at the different stage of bone-healing have been investigated for all the three types of fixation. The results obtained have been compared and shown in graphs. It has been determined that the bone plate with viscoelastic material offers less stress-shielding to the bone, providing higher compressive stress at the fractured interface to induce accelerated healing in comparison with Ti alloy and stainless steel bone plate.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2008
Anahtar kelimeler
Alıntı