Anason Posasının Aerobik Kompostlaşabilirliğinin Araştırılması

dc.contributor.advisor Demir, İbrahim tr_TR
dc.contributor.author Altınbaş, Mahmut tr_TR
dc.contributor.department Çevre Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Environmental Engineering en_US
dc.date 2000 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-19T12:13:55Z
dc.date.available 2015-11-19T12:13:55Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada ‘Tekel İstanbul İçki Fabrikası’ndan çıkan anason posası, arıtma çamuru, ve evsel katı atıklar, üretim sırasında oluştukları oranlarda, ancak farklı kombinasyonlar ile karıştırılmış; elde edilen karışımların kompostlaş-tırılabilirliği araştırılmış, ve kurulması muhtemel bir kompostlaştırma tesis için uygun dizayn parametreleri belirlenmiştir. Farklı oranlarda bileşenler içeren karışımların beslendiği dört reaktörde atıkların esas yapısını oluşturan anason posasının en önemli özelliği, posanın yüksek oranda organik madde içermesine ek olarak azot konsantrasyonunun da yüksek olmasıdır. Yürütülen deneysel çalışmalar sonucu, anason posası, anason kompostu, arıtma çamuru, ve evsel katı atık karışımı (80:5:10:5) ile beslenen reaktörde (IV. reaktör) hem yüksek bir azot kaybı (%50), hem de en yüksek organik madde ayrışma oranı (%70) gözlenmiştir. Elde edilen kompost ürünleri humuslu maddelerin taşıması gereken yüksek nütrient, düşük ağır metal, ve düşük patojen mikroorganizma içeriği gibi özellikleri taşımaktadır. Sonuç olarak kompost ürünü üzerine yapılan bu çalışmalar, ürünün zengin gübre niteliğinde olduğunu ve tarımda başarıyla kullanılabileceğini göstermektedir. tr_TR
dc.description.abstract Within the context of this study, the applicability of composting as a suitable alternative for the treatment of solid wastes being anise waste, biosolids from the activated sludge treatment plant, and the domestic solid wastes of the production site of the ‘Tekel Istanbul Beverage Industry’, was investigated through the experimental studies carried out in four reactors fed with different mixtures with varying fractions (resembling the fractions generated from the beverage facility) of these wastes. Specifications and the appropriate design parameters for a composting plant to be constructed in future, were also suggested. The most crucial property of anise waste, which was the main content of four lab-scale reactors fed with the mixtures consisting of varying portions of solid waste components, was that in addition to its high organic matter quantity, it also contained high nitrogen concentrations. The results of the experimental studies indicated in the IV. reactor started with the mixture of anise waste, anise compost, biosolids, and domestic solid wastes (80:5:10:5, respectively). The properties of the composting products such as high nutrient, low heavy metal , and low pathogenic microorganism contents were matching those determined for humus-like materials. In conclusion, the composting products attained in this work were concluded to posses significantly high fertilizing capacity, and thus, to be a satisfactory alternative for agricultural consumption. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10498
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Instıtute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Anason Posası tr_TR
dc.subject Aerobik Kompostlaştırma tr_TR
dc.subject Organik Katı Madde tr_TR
dc.subject Azot tr_TR
dc.subject Anise Waste en_US
dc.subject Aerobic Composting en_US
dc.subject Organic Matter en_US
dc.subject Nitrogen en_US
dc.title Anason Posasının Aerobik Kompostlaşabilirliğinin Araştırılması tr_TR
dc.title.alternative Investigation Of Aerobic Composting Of Anise Wastes en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1161.pdf
Boyut:
3.11 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama