Bulgaristan'da Deliorman Bölgesi Ndeki Babai Ve Bektaşi Tekkeleri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Acar, Damla (sezer)
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı Bulgaristan ın kuzeydoğusunda yer alan Deliorman bölgesindeki Babai ve Bektaşi tekkelerinin incelenmesidir. XIII. Yüzyıldan sonra İslam inancından etkilenen heterodoks grupların, Anadolu dan Balkanlar a göç etmesi ile Deliorman bölgesinde tekke yapılarının inşa edildiği görülmektedir. Osmanlı Devleti döneminde varlığını sürdüren Bektaşi ve Babai tekkelerinden, günümüze kalan Akyazılı Sultan tekkesi, Demir Baba tekkesi, Kızana tekkesi, Softa Baba tekkesi, Musa Baba tekkesi ve Denizlerli Ali Baba tekkesinin tarihçeleri ve mimari özelliklerine bu çalışmada yer verilmiştir. Ayrıca, bugün artık ayakta olmayan Mustafa Kanaat Baba tekkesi de incelenen tekkeler arasındadır. Deliorman da yaşayan Babai ve Bektaşi nüfusu bu tekkeleri günümüzde de sıklıkla ziyaret etmekte ve tekke alanlarında ibadetlerini yapmaktadır. Bölgeye yapılan ziyaretler esnasında tekke röleveleri alınmış ve binaların plan, kesit ya da görünüş krokileri çizilmiştir.
The purpose of this study is to identify the Babai and Bektashi tekkes located in Deliorman region-in Northeast Bulgaria. Beginning with the 13th century, Islam heterodox groups migrated from Anatolia to the Balkans. It was the same period that the tekke buildings, some of which still exist today, had started to be built. The region became an important religious centre during Ottoman period. This study concentrates on the architectural and historical characteristics of seven Babai and Bektashi tekke buildings, including Akyazılı Sultan Tekke, Demir Baba Tekke, Kızana Tekke, Softa Baba Tekke, Musa Baba Tekke, Denizlerli Ali Baba Tekke and Mustafa Kanaat Baba Tekke. The Babai and Bektashi groups in Deliorman region still often visit these tekke buildings. The drawings related to buildings aim to give broad idea of them, rather than depending on detailed measurements.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Heterodoksi, Babai, Bektaşi, Tekke, Heterodoxy, Babai, Bektashi, Tekke
Alıntı