F-16 Uçağının Model Referans Adaptif Ve Bulanık Kontrolü

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Demirtaş, Erdal
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, model referans adaptif kontrolün klasik yöntemlerinden biri olan Lyapunov kararlılık kriteri ve zeki yöntemlerden biri olan bulanık sistem yaklaşımıyla F-16 uçağının boylamasına doğrusal modeli kullanılarak adaptif kontrol çalışması yapılmıştır. Bu iki adaptif kontrol yöntemlerin sonuçları karşılaştırılarak üstünlükleri ve dezavantajları ortaya konmuştur. Her iki simülasyon çalışmasını yaparken tamamen aynı yapıda olan modeller kullanılmıştır. Benzetim çalışmalarında zeki sistem yaklaşımı ile klasik yapılardan daha iyi performans elde edilmiştir. Geliştirilen bulanık sistem temelli yapıların tipik uçuş kontrol sistemleri ile karşılaştırıldıklarında en önemli avantajlarından birisi çok karmaşık denklem yapılarına sahip olmaması ve sistemin çok daha kolay kurulmasıdır. Zeki sistemler yaklaşımı ile uçuş kontrolüne esnek, gürbüz alternatifler getirilebileceği gözlenmiştir.
In this study, it has been worked on adaptive control study using linear F-16 flight longitudinal model both Lyapunov stability criteria of model reference adaptive control which is the one of classical methods and the one of intelligent methods with approach fuzzy logic systems. These two adaptive control system’s result are compared. Advantages and disadvantages are presented. While performing both simulation studies, models of the same structure are used. In simulation study, using intelligent systems, compared to classical systems, gets the more performance. Improved fuzzy systems based structures don’t have complicated equations and they are easy-based systems compared to typical flight control systems. It is that powerful alternatives are introduced to flight control by using intelligent systems.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Adaptif Kontrol, Uçuş Kontrol, Bulanık Sistemler, Adaptive Control, Flight Control and Fuzzy Systems
Alıntı